Majątek jednostki 2018

  • 06 maja 2020 06:01

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2018 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019

Grupa

Ogółem

0-Grunty

21.909.061,80

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

741.309.721,79

III- kotły i maszyny energetyczne

22.949,90

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

55.182,09

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

214.365,01

VI- Urządzenia techniczne

20.628,50

VII- Środki transportu

1.013.897,52

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

91.522,43

Razem

764.758.774,22

Przejdź do wpisu

Majątek jednostki 2018

  • 09 maja 2019 06:42

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2018 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018

Grupa

Ogółem

0-Grunty

22.066.297,65

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

713.361.094,35

III- kotły i maszyny energetyczne

22.949,90

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

55.182,09

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

214.365,01

VI- Urządzenia techniczne

20.628,50

VII- Środki transportu

956.387,02

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

50.605,19

Razem

736.868.954,89

Przejdź do wpisu
Powrót