OGŁOSZENIE O CZASOWYM ZAMKNIĘCIU MOSTU NA RZECE MROWLA

  • 22 lipca 2022 08:03

 
OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie przekazuje informację o czasowym zamknięciu mostu przez Firmę REMOST Sp. z o.o. realizującą zadanie pod nazwą:
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333 Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbednym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"
od dnia 12.09.2023 r.

Przejdź do wpisu
Powrót