Dostawa sukcesywna paliw do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – zamówienie z podziałem na 4 zadania

 • 12 grudnia 2022 12:41

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18e6c4bd-2961-4f6d-9daf-301a7446de76 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18e6c4bd-2961-4f6d-9daf-301a7446de76 

Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych.

 • 31 sierpnia 2022 05:51

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/496a35ae-022c-4a26-a89e-41f572657263

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Chmielnik, Gminy Sokołów Małopolski oraz Gminy Lubenia - 4 zadania

 • 30 sierpnia 2022 13:33

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a92e65ea-67c0-4acc-bae4-2520c662895f

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a92e65ea-67c0-4acc-bae4-2520c662895f

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała oraz Gminy Kamień - 2 zadania.

 • 23 sierpnia 2022 10:54

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88d64b6e-5160-4fdd-8e53-c3ff84ebb45f 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88d64b6e-5160-4fdd-8e53-c3ff84ebb45f 

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 • 23 sierpnia 2022 07:08

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ceb3b94d-f889-4a0d-a068-9343a610b113

Przejdź do wpisu

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

 • 23 sierpnia 2022 11:08

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/404c09ac-aa48-4516-a774-8bd5889fafcc 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/404c09ac-aa48-4516-a774-8bd5889fafcc 

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania.

 • 04 sierpnia 2022 11:48

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f6f3e2f-097e-4c89-8ef7-ebb46f36f4cf 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f6f3e2f-097e-4c89-8ef7-ebb46f36f4cf 

Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych.

 • 28 lipca 2022 06:37

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2411749e-d189-4766-92c0-7e9febc6523f

Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 - CZĘŚĆ II

 • 21 lipca 2022 13:47


Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4b4df73a-6e54-44af-8d26-2c704ea90ded


Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” - CZĘŚĆ I

 • 21 lipca 2022 08:22

 

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna z drogą powiatową Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w miejscowości Trzebownisko

 • 11 lipca 2022 09:36

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fb6ad9b-a10f-4c29-884f-1bbffbe62305

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fb6ad9b-a10f-4c29-884f-1bbffbe62305

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów oraz Gminy Miasto Dynów - 2 zadania

 • 08 lipca 2022 11:21

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9375fbf-0a4b-40b9-8d55-ca86174da435 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9375fbf-0a4b-40b9-8d55-ca86174da435 

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg.

 • 07 lipca 2022 11:56

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/37653867-6eef-40c2-885d-7d2aed2b014e  

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 - CZĘŚĆ II

 • 01 lipca 2022 09:15

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ II
 

strona internetowa prowadzonego postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e8f44fa-35c2-4070-bdd6-94d1f29a76c4

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: Zadanie nr 1: dostawa środków chemicznych Zadanie nr 2: dostawa materiałów uszorstniających

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I

 • 27 czerwca 2022 09:33

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I


 
 
strona prowadzonego postępowania:
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389R Woliczka - droga przez wieś w km od 2+297 do 2+682 w miejscowości Woliczka

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich n

 • 09 czerwca 2022 11:22

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ II 


STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc261671-574e-4053-bd23-c24366a4a884


STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc261671-574e-4053-bd23-c24366a4a884

Przejdź do wpisu

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna w km od 2+210 do 2+570 w miejscowości Trzebuska

 • 27 maja 2022 07:23

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna w km od 2+210 do 2+570 w miejscowości Trzebuska

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/31d31a89-0b44-4160-ab9e-69e61f52f50d

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna w km od 2+210 do 2+570 w miejscowości Trzebuska

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/31d31a89-0b44-4160-ab9e-69e61f52f50d

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- cz.II”

 • 16 maja 2022 12:05

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- część II” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


link do strony prowadzonego postępowania:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3024f64a-b438-495f-be03-ad9eac457ed4


Przejdź do wpisu

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Błażowa – z podziałem na 4 zadania

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia oraz Gminy Boguchwała – zamówienie z podziałem na 3 zadania

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - zamówienie z podziałem na 3 zadania.

Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

 • 04 kwietnia 2022 12:49

STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82f883f7-90e5-4204-a132-1e85b49e76e4

Przejdź do wpisu

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w m. Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w m. Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427R

 • 23 marca 2022 11:31

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa w ciągu drogi powiatowej
Nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 0 + 150 (km potoku 2+900)  oraz  odbudowa  zniszczonego obiektu mostowego przez  potok Futomka w miejscowości Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427 R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów km 3 + 000,00 (km potoku 3+230)
STRONA INERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/40eb52c5-5e4c-408f-a29e-6470456fa306 

Przejdź do wpisu

Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska

 • 10 stycznia 2022 10:14

STRONA INERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/462cc9c2-1c8e-4104-8073-30e9f562fd5dPrzejdź do wpisu
Powrót