Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • 19 września 2023 13:15

Link do strony prowadzonego postępowania: 

EZamowienia

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów oraz Gminy Błażowa- 5 zadań

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084R Nowy Kamień – Łętownia – Nowa Sarzyna w km od 3+080 do km 3+840 w miejscowości Nowy Kamień.

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie – Obwód Drogowo Mostowy w Babicy

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” - część II

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krasne oraz Gminy Chmielnik- 3 zadania

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 - dostawa materiałów uszorstniających

 • 11 lipca 2023 10:04

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1efef89e-13f7-11ee-a60c-9ec5599dddc1   

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale

Przejdź do wpisu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska–Bratkowice–Miłocin polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

 • 26 czerwca 2023 06:49

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e640ec9-119c-11ee-a60c-9ec5599dddc1 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e640ec9-119c-11ee-a60c-9ec5599dddc1 

Przejdź do wpisu

Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla w c. drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km 13+835

 • 15 czerwca 2023 10:25

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-992f2af6-0046-11ee-b70f-ae2d9e28ec7bPrzejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów oraz Gminy Krasne - 2 zadania

 • 12 czerwca 2023 10:01

 


Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale

 • 06 czerwca 2023 09:23

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale

ADRES STRONY PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0f5af3a-042d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

 

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia - 2 zadania

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa w km 19+641 do 19+842 w miejscowości Białka

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dynów oraz Gminy Krasne - 2 zadania

 • 15 maja 2023 07:10

ADRES STRONY INTERENTOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0254bad-f2e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b  
 

ADRES STRONY INTERENTOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0254bad-f2e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b  

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała - 2 zadania:

Przejdź do wpisu

Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała -Zaczernie-Nowa Wieś w miejscowości Zaczernie.

 • 25 kwietnia 2023 09:41

 

ADRES STRONY INTERENTOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9480080c-de97-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - 3 zadania

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski - 3 zadania

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie GminyŚwilcza - 4 zadania

 • 17 kwietnia 2023 10:28

 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b980da0-dce2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Przejdź do wpisu

Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351

 • 23 marca 2023 08:29

Projekt współfinansowany współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-402ed847-c49b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przejdź do wpisu

Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351

 • 23 marca 2023 08:30

Projekt współfinansowany współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-402ed847-c49b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik

 • 10 marca 2023 08:30

 
Projekt współfinansowany ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.ADRES STRONY INTERENTOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5194c509-b81d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Przejdź do wpisu

Remont dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 • 24 lutego 2023 08:55
ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-57bf2edc-9e2c-11ed-9236-36fed59ea7dd


Przejdź do wpisu

Test zamówienie powyżej progu

 • 21 lipca 2023 11:43

Test zamówienie powyżej progu - skr

Test zamówienie powyżej progu - zaw

Przejdź do wpisu
Powrót