Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I

 • 19 listopada 2021 07:42

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd27fb8a-b752-4015-8f7c-606d661661c6

Przejdź do wpisu

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 5 zadań

 • 22 października 2021 11:40

STRONA INTERENTOWA PROWADZONEGO POSTEPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db724ac3-f189-42c9-b014-b2aa92d8564e


Przejdź do wpisu

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 5 zadań

 • 22 października 2021 11:41

STRONA INTERENTOWA PROWADZONEGO POSTEPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db724ac3-f189-42c9-b014-b2aa92d8564e


Przejdź do wpisu

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

 • 18 października 2021 12:34

strona internetowa prowadzonego postępowania:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4cfbfd82-acad-47fc-81d3-a872d6a19f17


Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R w km od 2+400 do 2+460 w miejscowości Trzciana

 • 18 października 2021 12:18

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce2d0635-a04f-440e-89c7-a7109a4587c9


Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1365R Kamień - Podlesie - Kamień w km od 6+840 do 7+160 w miejscowości Kamień

 • 20 września 2021 12:35

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64adbe15-4711-466f-b3d5-34a28a8c21da

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64adbe15-4711-466f-b3d5-34a28a8c21da

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka w km od 0+000 do 0+945.

 • 15 września 2021 06:16

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c503d34-cbe0-4098-be57-69c3a566e7a0  

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c503d34-cbe0-4098-be57-69c3a566e7a0

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Górna - Trzeboś Dolna w km od 2+570 do 2+957 w miejscowości Trzebuska.

 • 13 września 2021 08:55

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/315ce06e-d773-43f9-8f8b-3364f71781b3 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/315ce06e-d773-43f9-8f8b-3364f71781b3 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz - Mogielnica - Boguchwała w km 2+480 do 2+720 w miejscowości Mogielnica.

 • 10 września 2021 07:48

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a59cb11f-3e35-4702-947d-681c8838f1cd  

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a59cb11f-3e35-4702-947d-681c8838f1cd 

Przejdź do wpisu

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 6 zadań

 • 03 września 2021 13:24STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

 
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f65b6ae1-8c3d-4236-b67a-4a93e17ec568


Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Łaziennej w Dynowie.

 • 01 września 2021 12:15


STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0cde8ec3-75fd-4aac-bb4f-ffaeafbc08fe
 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0cde8ec3-75fd-4aac-bb4f-ffaeafbc08fe
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Głogów Małopolski – 3 zadania

 • 30 sierpnia 2021 09:02

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2793cdac-d7b3-4f7b-ba5c-38e2d3016a96 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2793cdac-d7b3-4f7b-ba5c-38e2d3016a96 

Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

 • 19 sierpnia 2021 09:31

STRONA INTERNTOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/be027252-7409-487a-abf0-417418ecd34f

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krasne oraz Gminy Dynów – 3 zadania.

 • 12 sierpnia 2021 10:05

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab29b06e-f0c7-4130-ba65-b37e75744ed7STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab29b06e-f0c7-4130-ba65-b37e75744ed7

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Błażowa – 4 zadania.

 • 12 sierpnia 2021 10:05

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0692fd1-35c9-4abe-a73b-9ff947444437 

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0692fd1-35c9-4abe-a73b-9ff947444437
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020

 • 20 lipca 2021 10:00

STRONA INTERENTOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b600b3c7-67cd-4147-8616-0a579e5d40aa 

STRONA INTERENTOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b600b3c7-67cd-4147-8616-0a579e5d40aa 

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Lubenia – 2 zadania.

 • 15 lipca 2021 08:05

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 - dostawa materiałów uszorstniających.

 • 09 lipca 2021 09:06

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fe0bd84-2c6c-4355-ba01-b770d8245fa1Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 -  dostawa materiałów uszorstniających.


STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fe0bd84-2c6c-4355-ba01-b770d8245fa1

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna w km 15+700 do 16+440 w miejscowości Nienadówka.

 • 05 lipca 2021 12:31


STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24bd9d91-8e5d-4e7a-a609-05330e41c5fb


STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24bd9d91-8e5d-4e7a-a609-05330e41c5fb

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dynów, gminy Dynów oraz gminy Chmielnik– 3 zadania

 • 10 czerwca 2021 11:23

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0c4e1fb-3805-44d3-9a77-e425ccb86ae3

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0c4e1fb-3805-44d3-9a77-e425ccb86ae3

Przejdź do wpisu

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • 02 czerwca 2021 07:27

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af5220a-d20b-48f3-bdde-12a00c893416

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af5220a-d20b-48f3-bdde-12a00c893416

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia – 3 zadania.

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na ter

 • 13 maja 2021 10:41

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zadanie Nr 1: remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy.
Zadanie Nr 2: remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej
Zadanie Nr 3: Remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63fc3d2-ff96-4df0-983d-7d425e766eef

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA ( ID)


d63fc3d2-ff96-4df0-983d-7d425e766eef 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63fc3d2-ff96-4df0-983d-7d425e766eef

Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

 • 13 maja 2021 11:34

Strona internetowa prowadzonego postepowania:     

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd4841b-b4b5-45e8-b4cf-5d49211919e0 
ID postępowania : 
0bd4841b-b4b5-45e8-b4cf-5d49211919e0

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd4841b-b4b5-45e8-b4cf-5d49211919e0

Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza – 6 zadań

 • 26 kwietnia 2021 11:58

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8cfd3a66-bb5b-47a0-b5be-8ad20f74397c


Identyfikator postępowania (ID)

8cfd3a66-bb5b-47a0-b5be-8ad20f74397c

Przejdź do wpisu
Powrót