Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Błażowa

  • 26 lipca 2023 09:59

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Błażowa

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024  (2023 r.) koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” koordynowanego

  • 15 września 2020 10:28

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza.
Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata2018-2020 koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnetrnych i Administracji

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów w km 12+900 do 12+940 w miejscowości Nosówka

  • 10 października 2018 10:50

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów w km 12+900 do 12+940 w miejscowości Nosówka

Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne

  • 26 września 2018 08:12

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół
w miejscowości Krasne                

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020”  koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przejdź do wpisu

ZDP-5-DZP/372/1/2018

  • 22 stycznia 2018 13:55

Remont  elementów drewnianych mostów w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Przejdź do wpisu

Remont elementów drewnianych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  • 23 czerwca 2016 11:09

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

  • 29 lipca 2015 11:50

Przejdź do wpisu

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1405R Zarzecze-Siedliska w km 1+419 w miejscowości Zarzecze

  • 23 kwietnia 2015 13:22

Przejdź do wpisu

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik-Jarząbki-Borówki w km 0+120 w miejscowości Chmielnik

  • 17 kwietnia 2015 11:50

Przejdź do wpisu

Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. EURO

Przejdź do wpisu
Powrót