Informacja

 • 17 lutego 2023 09:43

Aktualne postępowania przetargowe zamieszczone są w zakładce o nazwie "2023 r." 

Bezpośredni link: "2023 r."

Przejdź do wpisu

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

 • 29 grudnia 2020 09:07

Przejdź do wpisu

Remont nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 • 14 grudnia 2020 09:49

Przejdź do wpisu

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91”

 • 24 listopada 2020 09:35

Przejdź do wpisu

Przebudowa dojazdu do mostu na rzece Szuwarka w km 8+679 drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka na odcinku od km 9+220 do km 9+655

 • 03 listopada 2020 14:10

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg

 • 23 września 2020 11:42

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w km od 1+405 do 1+490 w miejscowości Trzebownisko Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki od km 0+

 • 11 września 2020 12:05

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej - budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w km od 1+405 do 1+490 w miejscowości Trzebownisko
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik - Jarząbki od km 0+000 do km 0+090 i od km 0+122 do km 0+210 w miejscowości Chmielnik

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

 • 09 września 2020 10:17

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie:
Zadanie nr 1 - Obwód Drogowo Mostowy w Babicy.       
Zadanie nr 2 - Obwód Drogowo Mostowy w Błażowej.
Zadanie nr 3 - Obwód Drogowo Mostowy w Wólce Niedźwiedzkiej.

Przejdź do wpisu

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Plażowa) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) or

 • 28 sierpnia 2020 07:05

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.:
 „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Plażowa) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) oraz budowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2317R do wysokości działki o nr ew. 5302 w miejscowości Dynów.”

Przejdź do wpisu

Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

 • 20 sierpnia 2020 14:55

Przejdź do wpisu

Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00

 • 20 sierpnia 2020 12:42

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700 do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna; Zadanie Nr 2-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica–Lubenia–Błażowa w km 11+120 do 11+391 w miejscowości Straszydle; Zadanie Nr 3 Pr

 • 18 sierpnia 2020 08:40

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700
do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica – Lubenia – Błażowa w km 11+120 do 11+391 w miejscowości Straszydle
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko-Łąka-Łukawiec w km 5+650 do 5+994 w miejscowości Łąka i w km 7+413 do 7+705 w miejscowości Łukawiec

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700
do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica – Lubenia – Błażowa w km 11+120 do 11+391 w miejscowości Straszydle
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko-Łąka-Łukawiec w km 5+650 do 5+994 w miejscowości Łąka i w km 7+413 do 7+705 w miejscowości Łukawiec

Przejdź do wpisu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, b

 • 06 sierpnia 2020 16:05

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień
w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

 

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1372R Wysoka Głogowska- droga przez wieś km 0+830 do 1+660; Zadanie Nr 2-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski–Wysoka Głogowska–Jasionka w km 0+221 do 0+641 w miejscow. Głogów Młp

 • 03 sierpnia 2020 09:23Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

 • 30 lipca 2020 10:34

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1413R w km 9+388 do 9+682 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412R

 • 24 lipca 2020 11:01

Zadanie Nr 1 -

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1413R  w km 9+388 do 9+682 w miejscowości Straszydle

Zadanie Nr 2 -

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412R  w km 1+125 do 1+400 w miejscowości Lubenia

Zadanie Nr 3 -

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 3+149 do 3+220 w miejscowości Rudna Wielka

Przejdź do wpisu

Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120.

 • 22 lipca 2020 12:19

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) w km 2+270 do 2+530 w miejscowości Dynów Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1429R Barycz - Kąkolówka - Błażowa Górna od km 5+865 do km 6+105 w miejscow

 • 13 lipca 2020 10:14

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) w km 2+270 do 2+530 w miejscowości Dynów
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1429R Barycz - Kąkolówka - Błażowa Górna od km 5+865 do km 6+105 w miejscowości Kąkolówka

Przejdź do wpisu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną infrastrukturą technicz

 • 08 lipca 2020 10:57

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km 2+396 do 2+660 w miejscowości Budy Głogowskie Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 6+494 do 6

 • 06 lipca 2020 10:22


Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika
w km  2+396 do 2+660 w miejscowości Budy Głogowskie
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko
- Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 6+494 do 6+744 w miejscowości Pogwizdów Stary

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na ter

 • 03 lipca 2020 11:05

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zadanie N 1  - remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy
Zadanie Nr 2 - remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej
Zadanie Nr 3 - remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w miejscowości Bratkowice Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w km 8+135 do 8+375 w mi

 • 02 lipca 2020 10:38

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R  Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl
– Klęczany – Bratkowice w km 8+135 do 8+375 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390R Świlcza
- Przybyszówka w km 0+955 do 1+030 w miejscowości Świlcza
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana
- Nosówka - Zwięczyca w km od 2+785 do 3+690 w miejscowości Trzciana i Błędowa Zgłobieńska
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389R  Woliczka - droga przez wieś w km od 0+525 do 0+825 w miejscowości Woliczka
Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R Sielec
- Będziemyśl - Dąbrowa w km od 7+930 do 8+255 w miejscowości Dąbrowa

Przejdź do wpisu

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • 26 maja 2020 08:17

Przejdź do wpisu

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

 • 05 marca 2020 12:18

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca na długości 310 m w miejscowości Racławówka

 • 08 listopada 2019 12:26

Przejdź do wpisu

Remont chodników II w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – Remont chodnik

 • 27 września 2019 08:18

Remont chodników II w ciągu dróg powiatowych administrowanych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
                                   

Zadanie Nr 1 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy.
Zadanie Nr 2 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej.
Zadanie Nr 3 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej.

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik – budowa chodnika w km 3+230 do 3+330 w miejscowości Malawa Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 4+790 do 5+361 wraz z budową chodnika Zadanie Nr 3 -

 • 26 września 2019 11:25

Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1396R Wilkowyja - Malawa- Wola Rafałowska- Chmielnik - budowa chodnika w km 3+230 do 3+330 w miejscowości Malawa
Zadanie Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka - Łąka-Strażów w km od 4+790 do 5+361 wraz z budową chodnika
Zadanie Nr 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla - budowa chodnika w km 2+660 do 2+885 w miejscowości Budy Głogowskie

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w km 7+130 do 7+320 w miejscowości Bratkowice Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa w km od 7+675 do 7+93

 • 29 sierpnia 2019 08:25

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w km 7+130 do 7+320 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa w km od 7+675 do 7+930 w miejscowości Dąbrowa
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R  Budy Głogowskie - Mrowla w km 5+230 do 5+480 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca w km od 4+453 do 4+673 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w km od 1+790 do 1+970 w miejscowości Trzciana
Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w km od 2+625 do 2+785 w miejscowości Trzciana
Zadanie Nr 7 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389R  Woliczka - droga przez wieś w km od 0+240 do 0+500 w miejscowości Woliczka
Zadanie Nr 8 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390R Świlcza - Przybyszówka w km 0+805 do 0+955 w miejscowości Świlcza

Przejdź do wpisu

Remont mostu na rzece Żyłka w ciągu drogi powiatowej Nr 1237R Wólka Łętowska-Łowisko-Górno w km 3+081 w miejscowości Łowisko

 • 28 sierpnia 2019 10:37

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg

 • 26 sierpnia 2019 09:22

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+745 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia - Błażowa– budowa chodnika w km 10+805 do 11+120 w miejscowości Straszydle Zad

 • 13 sierpnia 2019 10:08

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+745 w miejscowości Łąka
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia - Błażowa– budowa chodnika w km 10+805 do 11+120 w miejscowości Straszydle
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec-Blizianka-Sołonka-Straszydle
– budowa chodnika w km 9+682 do 9+947 w miejscowości Straszydle
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1372R Wysoka Głogowska - droga przez wieś km 0+330 do 0+830

Przejdź do wpisu

Zagospodarowanie poscaleniowe związane z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała, gm. Głogów Młp. – Etap II

 • 31 lipca 2019 12:55

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 19+320 do 19+425 w miejscowości Białka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 16+380 do 16+480 w miejscowości Lecka Zadanie Nr 3 - Prz

 • 19 lipca 2019 10:06

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika
w km 19+320 do 19+425 w miejscowości Białka
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika
w km 16+380 do 16+480 w miejscowości Lecka
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika
w km 20+955 do 21+065 w miejscowości Błażowa Górna
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1423R Brzezówka – Mokłuczka - Błażowa Dolna
– budowa chodnika w km 3+620 do 3+750 i 4+070 do 4+140 w miejscowości Błażowa Dolna
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) -  budowa chodnika w km 2+040 do 2+270 w miejscowości Dynów

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 R Przybyszówka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 4+010 do 4+330 w miejscowości Rudna Mała. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km 2+215 do 2+396 o

 • 17 lipca 2019 08:23

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 R Przybyszówka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 4+010 do 4+330
w miejscowości Rudna Mała.
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km  2+215 do 2+396 oraz 2+885 do 3+020  w miejscowości Budy Głogowskie.
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1213R Widełka
- Przewrotne - Hucisko  w km 7+675 do 7+975 w miejscowości Przewrotne.
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko
- Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 6+744 do 7+060
w miejscowości Pogwizdów Stary.

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km 2+701 w miejscowości Łubno. Zadanie Nr 2 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km 6+063 w miejscowości Łubno. Zadanie Nr 3 - Remont mostu na p

 • 24 czerwca 2019 14:12

Zadanie Nr 1 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km   2+701 w   miejscowości Łubno.
Zadanie Nr 2 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km   6+063 w   miejscowości Łubno.
Zadanie Nr 3 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km   6+514 w   miejscowości Łubno.

Przejdź do wpisu

Remont drogi powiatowej Nr 1425R Dylągówka – Szklary w km 0+000 do 2+168 w miejscowości Dylągówka, Szklary

 • 24 czerwca 2019 12:41

Przejdź do wpisu

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • 07 maja 2019 09:54

Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

 • 23 kwietnia 2019 11:32

Przejdź do wpisu

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 • 10 kwietnia 2019 10:43

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 
                                   
Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy.
Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej.
Zadanie Nr 3 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

 • 21 marca 2019 13:28

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km od 5+145 do 12+560 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

 • 21 marca 2019 13:23

Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • 01 marca 2019 10:19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg

 • 10 stycznia 2019 11:35

Przejdź do wpisu

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

 • 16 listopada 2018 11:57

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I
                                                                                    
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020. 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna - budowa chodnika w km 0+130 do 0+245 w miejscowości Trzebownisko

 • 09 października 2018 10:29

Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna - budowa chodnika w km 0+130 do 0+245 w miejscowości Trzebownisko

Przejdź do wpisu

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Roz

 • 06 września 2018 12:15

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 0+920 - 1+071,5 w miejscowości Tyczyn Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna w km 7+570 do 8+007 w miejscowości T

 • 03 września 2018 15:20

Zadanie Nr 1 -

                     

Przebudowa drogi – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 0+920 - 1+071,5 w miejscowości Tyczyn

Zadanie Nr 2 -

Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna w km 7+570 do 8+007 w miejscowości Terliczka

Przejdź do wpisu

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice – Miłocin w km 13+675 do 13+800 w miejscowości Mrowla (budowa

 • 03 września 2018 15:02

Zadanie Nr 1 -

                     

Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka

Zadanie Nr 2 -

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice
– Miłocin w km 13+675 do 13+800 w miejscowości Mrowla (budowa chodnika)

Zadanie Nr 3 -

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana
- Nosówka - Zwięczyca w km 9+380 do 9+500 w miejscowości Racławówka oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1434R Kielanówka – Rzeszów
w km 5+452 do 5+470 w miejscowości Kielanówka

Zadanie Nr 4 -

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz – Mogielnica - Boguchwała w km 2+720 – 2+870 w miejscowości Mogielnica

Zadanie Nr 5 -

Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska - Zgłobień - Niechobrz - budowa chodnika w km 2+712 do 2+882 w miejscowości Zgłobień

Zadanie Nr 6 -

Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla - budowa chodnika w km 3+020 do 3+220 w miejscowości Budy Głogowskie

Przejdź do wpisu

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg

 • 27 sierpnia 2018 10:46

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka w km od 1+060 do 8+670

 • 20 sierpnia 2018 12:55

Przejdź do wpisu

Remont mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Zaczernie, w ciągu drogi powiatowej Nr 1378R Zaczernie-Trzebownisko, w km 0+479

 • 20 sierpnia 2018 12:23

Przejdź do wpisu
Powrót