Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną infrastrukturą technic

 • 31 października 2018 08:56

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2017, poz. 2222 tekst jednolity z dnia 01.12.2017 r. z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi "

Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski w km od 27+808 do 37+702

 • 31 października 2018 08:53

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2017, poz. 2222 tekst jednolity z dnia 01.12.2017 r. z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski w km od 27+808 do 37+702"
Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki - Grzegorzówka w km od 0+000 do 7+837

 • 31 października 2018 08:55

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2017, poz. 2222 tekst jednolity z dnia 01.12.2017 r. z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki - Grzegorzówka w km od 0+000 do 7+837"
Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka - Zwięczyca w km od 0+000 do 13+280

 • 31 października 2018 08:54

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2017, poz. 2222 tekst jednolity z dnia 01.12.2017 r. z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka - Zwięczyca w km od 0+000 do 13+280"
Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910

 • 31 października 2018 08:52

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910"
Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2017, poz. 2222 tekst jednolity z dnia 01.12.2017 r. z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910"
Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km od 5+907 do 9+700

 • 07 sierpnia 2018 10:58

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km od 5+907 do 9+700”
 
Więcej informacji tutaj.
 

Przejdź do wpisu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436 R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3 + 210,18 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 3+130,00 do km 3+646,00 wraz z niezbędną inf

 • 07 sierpnia 2018 10:57

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436 R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3 + 210,18 wraz
z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 3+130,00 do km 3+646,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami
i urządzeniami budowlanymi”
Więcej informacji tutaj.
 

Przejdź do wpisu

Rozbudowa drogi powiatowej 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w miejscowości Harta, polegająca na budowie zatoki autobusowej po stronie lewej w km 9+650 wraz z przebudową zatoki autobusowej po stronie prawej w km 9+580 oraz przebudową drogi w km 9+453 – 9+753 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczn

 • 07 sierpnia 2018 10:56

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
„Rozbudowa drogi powiatowej 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta
w miejscowości Harta, polegająca na budowie zatoki autobusowej po stronie lewej w km 9+650 wraz z przebudową zatoki autobusowej po stronie prawej w km 9+580 oraz przebudową drogi w km 9+453 – 9+753 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”
Więcej informacji tutaj.
 
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560

 • 07 sierpnia 2018 10:55

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta
w km od 0+000 do 12+560
Więcej informacji tutaj.
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371R Głogów Małopolski – Sokołów Małopolski w km od 0+000 do 11+650

 • 07 sierpnia 2018 10:53

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371R Głogów Małopolski – Sokołów Małopolski w km od 0+000 do 11+650
Więcej informacji tutaj.
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407R Niechobrz- Mogielnica- Boguchwała w km od 0+000 - do 7+230

 • 05 kwietnia 2018 12:10

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407R Niechobrz- Mogielnica- Boguchwała w km od 0+000 - do 7+230"

Więcej informacji 
tutaj.
 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów- Św.Rocha- Chmielnik od km 4+075 do km 4+525 i od km 5+745 do km 6+800

 • 05 kwietnia 2018 12:10


Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów- Św.Rocha- Chmielnik od km 4+075 do km 4+525 i od km 5+745 do km 6+800"

Więcej informacji tutaj.

 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka- Łąka- Strażów w km od 2+670 do 9+355

 • 05 kwietnia 2018 12:09

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka- Łąka- Strażów w km od 2+670 do 9+355"

Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km od 1+550 do 9+420

 • 25 stycznia 2018 11:47

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km od 1+550 do 9+420”

Więcej informacji tutaj.

 

Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km od 0+000 do 9+020

 • 25 stycznia 2018 11:45

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km od 0+000 do 9+020"

Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

 • 04 maja 2017 10:56

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:

1. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I"


Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka

 • 04 maja 2017 10:57

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka"

Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – Etap I

 • 04 maja 2017 10:55

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:

1. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – Etap I"

Więcej informacji tutaj.

Przejdź do wpisu
Powrót