Petycje wnoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Petycje wnoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 2 3 4 5 6 7 8
1 21.10.2015 w sprawie zamontowania progów zwalniających oraz wyznaczenie przejścia dla pieszch na drodze powiatowej Nr 1395R wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
2 06.11.2015 sprawie zamontowania oświetlenia w części drogi powiatowej Nr 1373 R od mostu
w centrum wsi w kierunku stadionu sportowego oraz ułożenia chodnika przy wspomnianym wyżej odcinku drogi powiatowej
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
3 16.11.2015 w sprawie poprawy bezpieczeństwa wzdłuż drogi powiatowej Nr 1411R Babica - Lubenia - Błażowa wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
4 19.11.2015 w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2150R relacji Kupno – Bratkowice
– Trzciana od wiaduktu z autostradą A-4 w stronę Trzciany.
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
5 11.02.2016 w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1377R ze starą drogą krajową Nr 9 naprzeciw Karczmy „U Jana”. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 


6 14.11.2016 W sprawie wykonania 150 – 200 m.b. odcinka do obwodnicy południowej wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
7 26.07.2017 W sprawie budowy chodinka w miejscowości Budy Głogowskie w ciągu drogi powiatowej Nr 1381R wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Podmiot publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Wytworzył: Bogdan Kobiernik 2015-11-03
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2015-11-03 13:25:22
Modyfikował: Administrator BIP 2017-09-07 13:26:41
Liczba wyświetleń: 5702
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-09-07 13:26:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-08-21 12:36:02
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2017-08-21 12:34:31
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-24 08:14:47
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-24 08:13:52
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-24 08:12:30
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-23 14:11:01
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-23 14:09:23
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2016-11-18 09:28:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Administrator BIP Szukaj
2016-02-12 14:34:04
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj