Informacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z ustawą  z dnia 19 sierpnia 2011 r., o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, informuje
o możliwych dostępnych formach komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach
  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo-migowy)
  • tłumacza SKOGON (sposób komunikowania się osób głuchoniemych)

 

Uwaga: W przypadku chęci skorzystania z pomocy tłumacza, osoba uprawniona o której mowa w art.11 ust.3, zobowiązana jest zgłosić ten fakt, co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Wniosek o ustalenie terminu świadczenia, prosimy przesyłać  pocztą elektroniczną lub faksem.

Adres e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza: http://www.epuap.gov.pl

Nr faxu : (17) 863-61-13Podmiot publikujący: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Wytworzył: Bogdan Kobiernik 2020-04-28
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2020-04-28 09:04:00
Modyfikował: Administrator BIP 2020-04-28 09:04:17
Liczba wyświetleń: 2202
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-04-28 09:04:17 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj