XML

Majątek jednostki

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2018 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2018

Grupa

Ogółem

0-Grunty

22.066.297,65

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

713.361.094,35

III- kotły i maszyny energetyczne

22.949,90

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

55.182,09

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

214.365,01

VI- Urządzenia techniczne

20.628,50

VII- Środki transportu

956.387,02

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

50.605,19

Razem

736.868.954,89

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2019-05-09
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-05-09 08:41
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2019-05-09 08:42