XML

Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

 

W związku ze stopniowym  znoszeniem ograniczeń związanych z COViD-19 i jednocześnie mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak i również petentów, Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wprowadza od dnia 01.06.2020 r. do odwołania następujące zasady wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych:

1.   Przywraca się w ograniczonym zakresie możliwość bezpośredniej  obsługi petentów, która  odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z komórką organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie załatwiającą daną sprawę  i jedynie w przypadku niemożliwości załatwienia jej  poprzez dostępne kanały komunikacji takie jak telefon, e- mail, ePuap czy poczta tradycyjna.

2.   Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  i petenci mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi.

3.   Możliwa będzie obsługa tylko jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

4.   Petentów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie i przełożenie wizyty na inny termin.

5.   Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

 

Zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty za pomocą:

·      kontaktu telefonicznego  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu) oraz poczty elektronicznej na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl  - jeżeli procedury załatwienia spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności;

·     za pośrednictwem platformy ePUAP ( adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP);

·     poczty tradycyjnej na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;

·     skrzynki na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu. Potwierdzenie wpływu nie będzie dokonywane. Potwierdzenie  złożenia dokumentu w tut. Zarządzie będzie można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną, nie wcześniej niż po upływie 2 dni od złożenia dokumentu.


 

 Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego.
Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.

 

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2020-03-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-13 11:23
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-05-29 11:38