Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Plik pdf 92.88 KB
10. FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO - EDYTOWALNY Plik doc 225.87 KB
11. FORMULARZ OFERTY I OŚWIADCZEŃ - EDYTOWALNY Plik doc 60.57 KB
2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Plik pdf 2.16 MB
3.1. PB TOM I - PZT Plik pdf 47.71 MB
3.2.1. PB TOM II.1 - PAB - BRANŻA DROGOWA Plik pdf 21.45 MB
3.2.2. PB TOM II.2 - PAB - BRAŻA SANITARNA Plik pdf 20.33 MB
3.2.3. PB TOM II.3 - PAB BRANŻA ELETRYCZNA Plik pdf 13.95 MB
3.2.4. PB TOM II.4 - PAB BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Plik pdf 5.19 MB
3.2.5. PB TOM II.5 - PAB - ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUTOWYCH Plik pdf 6.44 MB
3.2.6. PB TOM II.6 - PAB PROJEKT WYCINKI DRZEW Plik pdf 19.96 MB
3.2.7. PB TOM II.7 PAB BIOZ Plik pdf 486.70 KB
3.2.8. PB TOM II.8 - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Plik pdf 13.37 MB
3.3.1. PW -1. BRANŻA DROGOWA Plik pdf 21.54 MB
3.3.10. PW - 4.3 BRANŻA TELEKOMUNIACYJNA - PRZEBUDOWA SKYWARE Plik pdf 6.02 MB
3.3.11. PW - 4.4. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA VOICENET Plik pdf 4.74 MB
3.3.12. - PW - 5. EKRANY AKUSTYCZNE Plik pdf 1.39 MB
3.3.13. PW - 6. WYCINKA DRZEW Plik pdf 19.35 MB
3.3.14. PW - 7. ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH Plik pdf 3.20 MB
3.3.15. PW - 8. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Plik pdf 13.35 MB
3.3.2. PW - 2.1 BRANŻA SANITARNA BUDOWA KD Plik pdf 12.12 MB
3.3.3. PW 2.2.1 BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA GAZ ZPR Plik pdf 10.43 MB
3.3.4. PW - 2.2.2 BRANŻA SANITARNA PRZEBUDOWA GAZ PSG Plik pdf 19.00 MB
3.3.5. PW - 2.3 BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA WOD-KAN Plik pdf 14.00 MB
3.3.6. PW - 3.1. BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA Plik pdf 23.22 MB
3.3.7. PW - 3.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA - PRZEBUDOWA LINII nN I SN Plik pdf 48.57 MB
3.3.8. PW - 4.1 BRAN ŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA ORANGE Plik pdf 12.12 MB
3.3.9. PW - 4.2 BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - PRZEBUDOWA ENFORMATIC Plik pdf 4.74 MB
3.4.1. STWiORB - BRANŻA DROGOWA Plik pdf 14.89 MB
3.4.10. STWiORB - PRZEBUDOWA I BUDOWA KANLAIZACJI KABLOWYCH I RUROCIĄGÓW KABLOWYCH D-01.03.08 Plik pdf 498.24 KB
3.4.11. STWiORB - EKRANY AKUSTYCZNE Plik pdf 1.01 MB
3.4.2. STWiORB - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D-03.02.01 Plik pdf 341.42 KB
3.4.3. STWiORB - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ZPR D-01.03.06 Plik pdf 476.97 KB
3.4.4. STWiORB - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ PSG D-01.03.05 Plik pdf 483.92 KB
3.4.5. STWiORB - PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN D-01.03.05 Plik pdf 685.13 KB
3.4.6. STWiORB - BUDOWA OŚWIETLENIA D-07.07.01 Plik pdf 403.05 KB
3.4.7. STWiORB - BPRZEBUDOWA LINII nN i SN D-01.03.02 Plik pdf 398.65 KB
3.4.8. STWiORB - BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH D-01.03.07 Plik pdf 428.39 KB
3.4.9. STWiORB - PRZEBUDOWA I BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII KABLOWYCH D-01.03.07 Plik pdf 484.51 KB
4. Decyzja ZRID - ŁĄCZNIK A-4 - 11.05.2021 Plik pdf 9.39 MB
5. DECYZJA - ODWOŁANIE OD ZRID - ŁĄCZNIK A-4 - 23.09.2021 Plik pdf 5.16 MB
6. DECYZJA ŚRODOWISKOWA - 23.06.2017 Plik pdf 15.25 MB
7. DECYZJA ŚRODOWISKOWA - ZMIANA - 25.07.2019 Plik pdf 8.78 MB
8. DECYZJA PWP - 13.11.2019 Plik pdf 2.62 MB
9. DECYZJA PWP - 29.11.2019 Plik pdf 1.46 MB
KOMPLETNY ZAŁĄCZNIK - 3.3.2. PW - 2.1 BRANŻA SANITARNA - BUDOWA KD Plik pdf 25.28 MB
KOMPLETNY ZAŁĄCZNIK - 3.3.3. PW -2.2.1 BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA GAZ ZPR Plik pdf 36.45 MB
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2021-10-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-10-18 11:46
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-10-19 12:27

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R w km od 2+400 do 2+460 w miejscowości Trzciana

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-09-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-30 08:51
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-30 08:53

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1365R Kamień - Podlesie - Kamień w km od 6+840 do 7+160 w miejscowości Kamień

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-09-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-20 14:33

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka w km od 0+000 do 0+945.

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c503d34-cbe0-4098-be57-69c3a566e7a0  
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-09-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-15 08:14

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Górna - Trzeboś Dolna w km od 2+570 do 2+957 w miejscowości Trzebuska.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-09-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-13 10:53

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz - Mogielnica - Boguchwała w km 2+480 do 2+720 w miejscowości Mogielnica.

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a59cb11f-3e35-4702-947d-681c8838f1cd  
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-09-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-10 09:44
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-10 09:48

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 6 zadań

Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2021-09-03
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-03 15:20

Przebudowa drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Łaziennej w Dynowie.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-09-01
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-01 14:12
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-09-01 14:15

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Głogów Małopolski – 3 zadania

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2793cdac-d7b3-4f7b-ba5c-38e2d3016a96 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-08-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-08-30 11:00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-08-19
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-08-19 11:21

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krasne oraz Gminy Dynów – 3 zadania.

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab29b06e-f0c7-4130-ba65-b37e75744ed7
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-08-12
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-08-12 12:02
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-08-12 12:05

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Błażowa – 4 zadania.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-08-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-08-02 09:35
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-08-12 12:05

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020

więcej
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2021-07-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-20 11:50

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Lubenia – 2 zadania.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-07-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-15 09:59
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-15 10:05

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 - dostawa materiałów uszorstniających.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-07-09
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-09 11:05

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna w km 15+700 do 16+440 w miejscowości Nienadówka.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-07-05
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-07-05 14:27

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dynów, gminy Dynów oraz gminy Chmielnik– 3 zadania

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-06-10
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-06-10 13:15

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-06-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-06-02 09:13

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia – 3 zadania.

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-05-31
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-05-31 13:12
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-05-31 14:22

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Strona internetowa prowadzonego postepowania:     

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd4841b-b4b5-45e8-b4cf-5d49211919e0 
ID postępowania : 
0bd4841b-b4b5-45e8-b4cf-5d49211919e0

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Plik pdf 86.02 KB
2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Plik pdf 1.10 MB
3. PB-TOM-1-PZT_Część1 Plik pdf 26.78 MB
3. PB-TOM-1-PZT_Część2 Plik pdf 27.74 MB
3. PB-TOM-1-PZT_Część3 Plik pdf 27.93 MB
3. PB-TOM-1-PZT_Część4 Plik pdf 14.77 MB
3. PB-TOM 2-PAB_Część1 Plik pdf 27.96 MB
3. PB-TOM 2-PAB_Część2 Plik pdf 25.11 MB
3. PB-TOM 2-PAB_Część3 Plik pdf 27.36 MB
3. PB-TOM-3-CZ.GEOLOGICZNA Plik pdf 22.97 MB
3.1. PW-BRANŻA DROGOWA_Część1 Plik pdf 24.87 MB
3.1. PW-BRANŻA DROGOWA_Część2 Plik pdf 25.39 MB
3.1. PW-BRANŻA DROGOWA_Część3 Plik pdf 26.20 MB
3.1. PW-BRANŻA DROGOWA_Część4 Plik pdf 3.64 MB
3.2. STWiORB - BRANŻA DROGOWA Plik pdf 6.53 MB
3.3. PW-BRANŻA MOSTOWA Plik pdf 3.42 MB
3.4. STWiORB-BRANŻA MOSTOWA Plik pdf 4.43 MB
3.5. PW-BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA Plik pdf 14.07 MB
3.6. STWiORB-BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA Plik pdf 782.23 KB
3.7. PW-BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Plik pdf 13.19 MB
3.8. STWiORB-BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Plik pdf 427.68 KB
3.9. PW-BRANŻA SANITARNA_Część1 Plik pdf 26.51 MB
3.9. PW-BRANŻA SANITARNA_Część2 Plik pdf 27.44 MB
3.9. PW-BRANŻA SANITARNA_Część3 Plik pdf 25.19 MB
3.9. PW-BRANŻA SANITARNA_Część4 Plik pdf 5.76 MB
3.9. STWiORB-BRANŻA SANITARNA Plik pdf 2.01 MB
4. Decyzja ZRID z dnia 18.11.2019r. Plik pdf 13.70 MB
5. Decyzja środowiskowa z dnia 20.08.2018r. Plik pdf 22.26 MB
6. Decyzja środowiskowa z dnia 22.05.2019r. Plik pdf 18.18 MB
7. Pozwolenie wodno-prawne z dnia 26.08.2019r. Plik pdf 6.87 MB
8. Pozwolenie wodno-prawne z dnia 30.09.2019r. Plik pdf 3.73 MB
9. Istotne postanowienia umowy na roboty budowlane Plik pdf 465.36 KB
FORMULARZE W WERSJI EDYTOWALNEJ Plik doc 62.77 KB
INFORMACJA O KWOCIE PRZENACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA - 21.05.2021 r. Plik pdf 162.13 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIESZEJ - 09.06.2021 R. Plik pdf 248.78 KB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 21.05.2021 Plik txt 204.33 KB
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 21.05.2021 Plik pdf 204.11 KB
WYJASNIENIE TREŚCI SWZ- 18.05.2021 Plik pdf 255.97 KB
więcej
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2021-05-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-05-13 11:40
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-06-09 09:55

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na ter

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zadanie Nr 1: remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy.
Zadanie Nr 2: remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej
Zadanie Nr 3: Remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej

STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63fc3d2-ff96-4df0-983d-7d425e766eef

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA ( ID)


d63fc3d2-ff96-4df0-983d-7d425e766eef 
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-05-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-05-13 12:41

Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza – 6 zadań

Strona internetowa prowadzonego postępowania: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8cfd3a66-bb5b-47a0-b5be-8ad20f74397c


Identyfikator postępowania (ID)

8cfd3a66-bb5b-47a0-b5be-8ad20f74397c

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2021-04-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-04-26 12:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-04-26 13:58