Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
herb gminy
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-09-23
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-23 13:39
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-08 09:36

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w km od 1+405 do 1+490 w miejscowości Trzebownisko Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik – Jarząbki od km 0+

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej - budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w km od 1+405 do 1+490 w miejscowości Trzebownisko
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1401R Chmielnik - Jarząbki od km 0+000 do km 0+090 i od km 0+122 do km 0+210 w miejscowości Chmielnik
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-09-11
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-11 14:00
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-07 09:02

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie:
Zadanie nr 1 - Obwód Drogowo Mostowy w Babicy.       
Zadanie nr 2 - Obwód Drogowo Mostowy w Błażowej.
Zadanie nr 3 - Obwód Drogowo Mostowy w Wólce Niedźwiedzkiej.
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-09-09
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-09 12:12
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-22 13:52

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Plażowa) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) or

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.:
 „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2317R (ul. Plażowa) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska do drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) oraz budowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2316R (ul. Łazienna) od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2317R do wysokości działki o nr ew. 5302 w miejscowości Dynów.”
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2020-08-28
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-28 09:02
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-01 15:18

Remont drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km od 5+985 do 6+085 w miejscowości Nowy Borek wraz z remontem przepustu pod koroną drogi w km 6+035

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-08-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-20 16:53
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-14 12:29

Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 2+900,00

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-08-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-20 14:39
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-29 14:44

Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700 do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna; Zadanie Nr 2-Przebudowa drogi–budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica–Lubenia–Błażowa w km 11+120 do 11+391 w miejscowości Straszydle; Zadanie Nr 3 Pr

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R w km 20+700
do 20+940 w miejscowości Błażowa Górna
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica – Lubenia – Błażowa w km 11+120 do 11+391 w miejscowości Straszydle
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko-Łąka-Łukawiec w km 5+650 do 5+994 w miejscowości Łąka i w km 7+413 do 7+705 w miejscowości Łukawiec

więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-08-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-18 10:24
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-16 13:48

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, b

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień
w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-08-06
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-06 17:37
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-09-02 09:43

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-30 12:25
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-25 09:37

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1413R w km 9+388 do 9+682 w miejscowości Straszydle Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412R

Zadanie Nr 1 -

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1413R  w km 9+388 do 9+682 w miejscowości Straszydle

Zadanie Nr 2 -

Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1412R  w km 1+125 do 1+400 w miejscowości Lubenia

Zadanie Nr 3 -

Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 3+149 do 3+220 w miejscowości Rudna Wielka

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-24 12:53
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-20 13:50

Remont mostu na rzece Strug w ciągu drogi powiatowej Nr 1401R Chmielnik – Jarząbki – Borówki w km 0 + 120.

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-22
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-22 14:14
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-14 13:52

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) w km 2+270 do 2+530 w miejscowości Dynów Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1429R Barycz - Kąkolówka - Błażowa Górna od km 5+865 do km 6+105 w miejscow

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) w km 2+270 do 2+530 w miejscowości Dynów
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1429R Barycz - Kąkolówka - Błażowa Górna od km 5+865 do km 6+105 w miejscowości Kąkolówka

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-13 12:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-07 14:31

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km 2+396 do 2+660 w miejscowości Budy Głogowskie Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 6+494 do 6


Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika
w km  2+396 do 2+660 w miejscowości Budy Głogowskie
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko
- Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 6+494 do 6+744 w miejscowości Pogwizdów Stary
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-06
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-06 12:12
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-04 13:59

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na ter

Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zadanie N 1  - remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy
Zadanie Nr 2 - remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej
Zadanie Nr 3 - remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-03
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-03 12:55
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-29 12:24

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w miejscowości Bratkowice Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w km 8+135 do 8+375 w mi

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R  Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl
– Klęczany – Bratkowice w km 8+135 do 8+375 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1390R Świlcza
- Przybyszówka w km 0+955 do 1+030 w miejscowości Świlcza
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana
- Nosówka - Zwięczyca w km od 2+785 do 3+690 w miejscowości Trzciana i Błędowa Zgłobieńska
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389R  Woliczka - droga przez wieś w km od 0+525 do 0+825 w miejscowości Woliczka
Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R Sielec
- Będziemyśl - Dąbrowa w km od 7+930 do 8+255 w miejscowości Dąbrowa

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-07-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-02 12:21
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-28 13:01

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną infrastrukturą technicz

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-06-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-08 12:44
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-31 10:08

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2020-05-26
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-05-26 10:15
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-06-25 13:29

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I

Załączniki:

1. OGŁOSZENIE Plik pdf 251.89 KB
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Plik pdf 1.75 MB
3. PB-TOM-1-PZT Plik pdf 66.38 MB
3. PB-TOM-2-PAB Plik pdf 80.13 MB
3. PB-TOM-3-CZ.GEOLOGICZNA Plik pdf 22.97 MB
3.1. PW-BRANŻA DROGOWA Plik pdf 76.96 MB
3.2. STWiORB-BRANŻA DROGOWA Plik pdf 4.74 MB
3.3. PW-BRANŻA MOSTOWA Plik pdf 3.42 MB
3.4. STWiORB-BRANŻA MOSTOWA Plik pdf 4.43 MB
3.5. PW-BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA Plik pdf 14.07 MB
3.6. STWiORB-BRANŻA ELEKTROENERGERTYCZNA Plik pdf 782.00 KB
3.7. PW-BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Plik pdf 13.19 MB
3.8. STWiORB-BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA Plik pdf 427.68 KB
3.9. PW-BRANŻA SANITARNA Plik pdf 64.14 MB
3.10. STWiORB- BRANŻA SANITARNA Plik pdf 1.37 MB
4. DECYZJA ZRID z dnia 18.11.2019 r. Plik pdf 13.70 MB
5. DECYZJA ŚRODOWISKOWA z dnia 20.08.2018 r. Plik pdf 22.26 MB
6. DECYZJA ŚRODOWISKOWA z dnia 22.05.2019 r. Plik pdf 18.18 MB
7. POZWOLENIE WODNO-PRAWNE z dnia 26.08.2019 r. Plik pdf 6.87 MB
8. POZWOLENIE WODNO-PRAWNE z dnia 30.09.2019 r. Plik pdf 3.73 MB
9. FORMULARZE W WERSJI EDYTOWAKNEJ Plik doc 1.76 MB
10. KOMUNIKAT - 17.03.2020 r. Plik pdf 138.20 KB
11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 17.03.2020 r. Plik pdf 299.64 KB
12. WYJAŚNIENIE SIWZ - 02.04.2020 r. Plik pdf 226.59 KB
13. ZMIANA SIWZ - 02.04.2020 r. Plik pdf 138.11 KB
14. WYJAŚNIENIA SIWZ II - 21.04.2020 Plik pdf 1.10 MB
15. ZMIANA SIWZ II - 21.04.2020 Plik pdf 5.90 MB
16. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II - 21.04.2020 Plik pdf 81.00 KB
17. SKORYGOWANY FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO W WERSJI EDYTOWALNEJ -21.04.2020 Plik doc 190.52 KB
18. WYJAŚNIENIE SIWZ III - 22.04.2020 Plik pdf 125.54 KB
19. ZMIANA SIWZ III - 22.04.2020 Plik pdf 1.71 MB
20. SKORYGOWANY FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO W WERSJI EDYTOWALNEJ - 22.04.2020 Plik doc 1.23 MB
21. UZUPEŁNIENIE DO WYJAŚNIENIA SIWZ II z dnia 21.04.2020 - 24.04.2020 Plik pdf 312.33 KB
22. WYJAŚNIENIA SIWZ IV - 24.04.2020 Plik pdf 117.79 KB
23. ZMIANA SIWZ IV - 28.04.2020 Plik pdf 799.17 KB
24. SKORYGOWANY FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO W WERSJI EDYTOWALNEJ - 28.04.2020 Plik doc 1.23 MB
25. WYJASNIENIE SIWZ V - 04.05.2020 Plik pdf 126.02 KB
26. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 07.05.2020 Plik pdf 220.64 KB
27. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -24.07.2020 Plik pdf 310.82 KB
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2020-03-05
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-05 11:17
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-24 11:03
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Valid HTML 4.01 Transitional
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów , tel. (17) 863 61 34 , e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl
Wygenerowano: 25 października 2020r. 02:52:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.