Informacja

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że z dniem 01.07.2020 r. zmienie ulega rachunek bankowy.
Nowy numer rachunku bankowego:
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2020-07-01
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-01 13:51

Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Szanowni Państwo,
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że od dnia 03.08.2020 r. przywraca się możliwość bezpośredniej obsługi interesantów za pośrednictwem punktu obsługi klienta znajdującego się w budynku tut. Zarządu ( wejście boczne od strony wschodniej). Osoby wchodzące do budynku tut. Zarządu proszone są o zakładanie maseczki lub przyłbicy ochronnej, dezynfekcję rąk oraz zachowanie wymaganej przepisami odległości od innej osoby.
      Interesantów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy
o nieprzychodzenie do tut. Zarządu.
      Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów w związku
z pandemią nadal zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty za pomocą:
kontaktu telefonicznego  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu);
-  poczty elektronicznej na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl  - jeżeli procedury załatwienia spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności,
UWAGA!!
Wszystkie dokumenty wysyłane za pomocą poczty elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Skan pisma nie spełnia powyższych wymogów.

za pośrednictwem platformy ePUAP ( adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP);
poczty tradycyjnej na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;
skrzynki na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu. Potwierdzenie wpływu nie będzie dokonywane. Potwierdzenie  złożenia dokumentu w tut. Zarządzie będzie można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną, nie wcześniej niż po upływie 2 dni od złożenia dokumentu.

 Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego.
Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2020-03-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-13 11:23
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2021-04-23 13:38

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 
Adres: Ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Kontakt : tel.  +48 (0-17) 863-61-34
  tel.  +48 (0-17) 230-64-96
  fax. +48 (0-17) 863-61-13
  e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl
  adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP

 
Dyrektor : Marek Radion
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Bogdan Kobiernik
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych: Bronisław Bawołek
Godziny pracy: 7:00 – 15:00
Numer konta bankowego:
Bank PKO BP
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784


 
OBWÓD DROGOWO-MOSTOWY W BABICY
Kontakt: tel.  +48 (0-17) 277-22-97
  Krzysztof Zgłobicki
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W BŁAŻOWEJ
Kontakt: tel.  +48 (0-17) 229-07-82
  Waldemar Gibała
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
  OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ  
Kontakt: tel.   +48 (0-17) 771-28-02
  Adam Chorzępa
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Kontakt: e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl
Telefon kontaktowy : tel.  +48 (0-17) 863-61-34
Kontakt bezpośredni :

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

 
 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2014-02-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-02-08 18:09
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-10-13 08:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum