Informacja

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że z dniem 01.07.2020 r. zmienie ulega rachunek bankowy.
Nowy numer rachunku bankowego:
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2020-07-01
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-07-01 13:51

Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

 W związku ze stopniowym  znoszeniem ograniczeń związanych z COViD-19 i jednocześnie mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak i również interesantów, Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wprowadza od dnia 01.08.2020 r. do odwołania następujące zasady wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych:
 

1. Przywraca się w ograniczonym zakresie możliwość bezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych za pośrednictwem punktu obsługi klienta znajdującego się w budynku tut. Zarządu (wejście boczne – od strony wschodniej).

2. Obsługa interesantów będzie także możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z komórką organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie załatwiającą daną sprawę  w przypadku niemożliwości załatwienia jej  poprzez dostępne kanały komunikacji takie jak telefon, e- mail, ePuap czy poczta tradycyjna.

3.   Obsługiwani interesanci mają obowiązek zasłaniania ust
i nosa w czasie obsługi.

4. Możliwa będzie obsługa tylko jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

5. Interesantów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie i przełożenie wizyty na inny termin.

 

      Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów w związku z pandemią zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty za pomocą:

·   kontaktu telefonicznego  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu) oraz poczty elektronicznej na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl  - jeżeli procedury załatwienia spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności;

·   za pośrednictwem platformy ePUAP ( adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP);

·   poczty tradycyjnej na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;

·   skrzynki na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu. Potwierdzenie wpływu nie będzie dokonywane. Potwierdzenie  złożenia dokumentu w tut. Zarządzie będzie można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną, nie wcześniej niż po upływie 2 dni od złożenia dokumentu.


 

 Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego.
Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.

 

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2020-03-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-03-13 11:23
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-10 11:59

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W RZESZOWIE

 

 

 

ADRES :

Ul. Budziwojska 149

 

35-317 Rzeszów

KONTAKT :

tel.  +48 (0-17) 863-61-34

 

 

tel.  +48 (0-17) 230-64-96

 

 

fax. +48 (0-17) 863-61-13

 

e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl

DYREKTOR :

mgr inż. Marek Radion

GODZINY PRACY :

7:00 – 15:00

NUMER KONTA BANKOWEGO : Bank PKO BP
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784

 

OBWÓD DROGOWO-MOSTOWY W BABICY

 

KONTAKT :

tel.  +48 (0-17) 277-22-97

 

Krzysztof Zgłobicki

GODZINY PRACY :

6:30 – 14:30

 

OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W BŁAŻOWEJ

 

KONTAKT :

tel.  +48 (0-17) 229-07-82

 

Waldemar Gibała

GODZINY PRACY :

7:00 – 15:00

                                                                                                                          

OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ

 

KONTAKT :

tel.  +48 (0-17) 771-28-02

 

Adam Chorzępa

GODZINY PRACY :

7:00 – 15:00

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE

 

KONTAKT :

e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl

TELEFON KONTAKTOWY :

tel.  +48 (0-17) 863-61-34
KONTAKT BEZPOŚREDNI : Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

 

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2014-02-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-02-08 18:09
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2020-08-06 08:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum