Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zgodnie z art. 39 ust 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2017, poz. 2222 tekst jednolity z dnia 01.12.2017 r. z późn. zm.), informuje o zamiarze realizacji inwestycji pn.:
 
1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka - Zwięczyca w km od 0+000 do 13+280"
Więcej informacji tutaj.