Szanowni Państwo,

 

W związku ze stopniowym  znoszeniem ograniczeń związanych z COViD-19 i jednocześnie mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak i również interesantów, Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wprowadza od dnia 01.08.2020 r. do odwołania następujące zasady wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych:
 

1.   Przywraca się w ograniczonym zakresie możliwość bezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych za pośrednictwem punktu obsługi klienta znajdującego się w budynku tut. Zarządu (wejście boczne – od strony wschodniej).

2.   Obsługa interesantów będzie także możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z komórką organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie załatwiającą daną sprawę  w przypadku niemożliwości załatwienia jej  poprzez dostępne kanały komunikacji takie jak telefon, e- mail, ePuap czy poczta tradycyjna.

3.   Obsługiwani interesanci mają obowiązek zasłaniania ust
i nosa w czasie obsługi.

4.   Możliwa będzie obsługa tylko jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.

5.   Interesantów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie i przełożenie wizyty na inny termin.

 

Mając na względzie bezpieczeństwo interesantów w związku z pandemią zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty za pomocą:

·     kontaktu telefonicznego  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu) oraz poczty elektronicznej na adres: zdp@zdp.rzeszow.pl  - jeżeli procedury załatwienia spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności;

·     za pośrednictwem platformy ePUAP ( adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP);

·     poczty tradycyjnej na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;

·     skrzynki na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu. Potwierdzenie wpływu nie będzie dokonywane. Potwierdzenie  złożenia dokumentu w tut. Zarządzie będzie można uzyskać wyłącznie drogą elektroniczną, nie wcześniej niż po upływie 2 dni od złożenia dokumentu.


 

 Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego.
Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.