Szanowni Państwo,

 

W związku ze stopniowym  znoszeniem ograniczeń związanych z COViD-19 i jednocześnie mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników jak i również petentów, Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie wprowadza od dnia 01.06.2020 r. do odwołania następujące zasady wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych:

 1. Przywraca się w ograniczonym zakresie możliwość bezpośredniej  obsługi petentów, która  odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z komórką organizacyjną Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie załatwiającą daną sprawę  i jedynie w przypadku niemożliwości załatwienia jej  poprzez dostępne kanały komunikacji takie jak telefon, e- mail, ePuap czy poczta tradycyjna.
   
 2. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  i petenci mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie obsługi.
   
 3. Możliwa będzie obsługa tylko jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.
   
 4. Petentów załatwiających sprawy w tut. Zarządzie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie i przełożenie wizyty na inny termin.
   
 5. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji nowej wizyty.

 

Zachęcamy do załatwiania spraw w tut. Zarządzie bez konieczności osobistej wizyty za pomocą:

 

Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego.
Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.