Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  • 25 listopada 2016 07:31

                                                                     
REGON:       001257557
NIP:  813-29-26-589
Adres: Ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów
Kontakt : tel.  +48 (0-17) 863-61-34
  tel.  +48 (0-17) 230-64-96
  fax. +48 (0-17) 863-61-13
  e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl
  adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP

 
Dyrektor : Marek Radion
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Bogdan Kobiernik
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych: Arkadiusz Olko
Godziny pracy: 7:00 – 15:00
Numer konta bankowego:
Bank PKO BP
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784


 
OBWÓD DROGOWO-MOSTOWY W BABICY
Kontakt: tel.  +48 (0-17) 277-22-97
  Krzysztof Zgłobicki
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W BŁAŻOWEJ
Kontakt: tel.  +48 (0-17) 229-07-82
  Waldemar Gibała
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
  OBWÓD DROGOWY-MOSTOWY W WÓLCE NIEDŹWIEDZKIEJ  
Kontakt: tel.   +48 (0-17) 771-28-02
  Adam Chorzępa
Godziny pracy:

 
7:00 – 15:00

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Kontakt: e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl
Telefon kontaktowy : tel.  +48 (0-17) 863-61-34
Kontakt bezpośredni :

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

Przejdź do wpisu

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - formy kontaktu

  • 21 czerwca 2022 13:08

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego pisma kierowane do tut. Zarządu
muszą zawierać podpis własnoręczny w przypadku korespondencji dostarczanej osobiście lub dostarczanej pocztą tradycyjną.

Natomiast  pisma przesyłane na adres doręczeń (platformę e-PUAP) muszą zawierać podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 

Poniżej przedstawiamy dane do kontaktu z tut. Urzędem:
 
kontakt telefoniczny  pod nr. tel. 17 863 61 34  (w godzinach pracy urzędu);
- poczta tradycyjna na adres: Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów;
Skrzynka na listy umieszczonej na bramie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie umożliwiającej złożenie dokumentów również poza godzinami pracy Zarządu.
adres do doręczeń elektronicznych (Platforma e-PUAP - adres skrytki na platformie epuap: zarzad-zdp/Skrytka ESP).
Aby skorzystać z formy elektronicznej, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego, który to jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego. Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.

 

 

Przejdź do wpisu

Informacja

  • 22 lipca 2022 09:37

INFORMACJA

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, że z dniem 01.07.2020 r. zmienie ulega rachunek bankowy.
Nowy numer rachunku bankowego:
32 1020 4391 0000 6302 0202 4784

Przejdź do wpisu