Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL OGŁOSZENIE Thu, 03 Nov 2022 14:05:08 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-75 ... Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik Fri, 21 Oct 2022 12:13:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz Thu, 15 Sep 2022 08:07:07 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych. Wed, 31 Aug 2022 07:51:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Chmielnik, Gminy Sokołów Małopolski oraz Gminy Lubenia - 4 zadania Tue, 30 Aug 2022 15:33:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a92e65ea-67c0-4acc-bae4-2520c662895f... Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Tue, 23 Aug 2022 13:08:14 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/404c09ac-aa48-4516-a774-8bd5889fafcc ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała oraz Gminy Kamień - 2 zadania. Tue, 23 Aug 2022 12:54:56 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88d64b6e-5160-4fdd-8e53-c3ff84ebb45f ... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Tue, 23 Aug 2022 09:08:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz Tue, 09 Aug 2022 11:49:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania. Thu, 04 Aug 2022 13:48:26 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f6f3e2f-097e-4c89-8ef7-ebb46f36f4cf ... Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz Tue, 02 Aug 2022 11:42:52 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych. Thu, 28 Jul 2022 08:37:55 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Informacja Fri, 22 Jul 2022 11:37:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Ogłoszenie - zmiana numeru konta Fri, 22 Jul 2022 11:25:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-75 ... Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 22 Jul 2022 11:20:46 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-75 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 22 Jul 2022 10:05:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU DROGI POWIATOWEJ NR 1427 R Fri, 22 Jul 2022 10:03:52 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 - CZĘŚĆ II Thu, 21 Jul 2022 15:47:35 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” - CZĘŚĆ I Thu, 21 Jul 2022 10:22:20 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Uzgodnienie dokumentacji projektowej Wed, 20 Jul 2022 12:01:25 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Organizacja ruchu drogowego Wed, 20 Jul 2022 11:54:31 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz dysponowanie działką pasa drogowego– do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wed, 20 Jul 2022 11:51:24 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Wydawanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej Wed, 20 Jul 2022 11:49:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Wed, 20 Jul 2022 11:40:35 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-29 ... Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna z drogą powiatową Nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec w miejscowości Trzebownisko Mon, 11 Jul 2022 11:36:56 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fb6ad9b-a10f-4c29-884f-1bbffbe62305...