Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski-Wysoka Głogowska-Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną... Wed, 08 Jul 2020 12:57:27 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km 2+396 do 2+660 w miejscowości Budy Głogowskie Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika... Mon, 06 Jul 2020 12:22:56 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont... Fri, 03 Jul 2020 13:05:53 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie - Mrowla w km 4+830 do 5+230 w miejscowości Bratkowice Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w km... Thu, 02 Jul 2020 12:38:35 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Informacja Wed, 01 Jul 2020 13:51:37 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Wed, 01 Jul 2020 13:01:33 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 29 May 2020 11:38:46 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Tue, 26 May 2020 10:17:40 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Majątek jednostki Wed, 06 May 2020 08:01:22 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-61 ... Informacja dla osób niesłyszących Tue, 28 Apr 2020 09:04:17 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-60 ... Wykaz dróg powiatowych Mon, 20 Apr 2020 13:10:17 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I Thu, 05 Mar 2020 13:18:11 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. Thu, 16 Jan 2020 07:40:06 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca na długości 310 m w miejscowości Racławówka Fri, 08 Nov 2019 13:26:16 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont chodników II w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – Remont chodników II na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3... Fri, 27 Sep 2019 10:18:51 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska - Chmielnik – budowa chodnika w km 3+230 do 3+330 w miejscowości Malawa Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 4+790 do 5+361 wraz z budową chodnika... Thu, 26 Sep 2019 13:25:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice w km 7+130 do 7+320 w miejscowości Bratkowice Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa w km... Thu, 29 Aug 2019 10:25:04 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont mostu na rzece Żyłka w ciągu drogi powiatowej Nr 1237R Wólka Łętowska-Łowisko-Górno w km 3+081 w miejscowości Łowisko Wed, 28 Aug 2019 12:37:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Mon, 26 Aug 2019 11:22:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+745 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia - Błażowa– budowa chodnika w km 10+805 do 11+120 w... Tue, 13 Aug 2019 12:08:32 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zagospodarowanie poscaleniowe związane z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała, gm. Głogów Młp. – Etap II Wed, 31 Jul 2019 14:55:33 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 19+320 do 19+425 w miejscowości Białka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 16+380 do 16+480 w miejscowości Lecka... Fri, 19 Jul 2019 12:06:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 R Przybyszówka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 4+010 do 4+330 w miejscowości Rudna Mała. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w... Wed, 17 Jul 2019 10:23:52 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km 2+701 w miejscowości Łubno. Zadanie Nr 2 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km 6+063 w miejscowości Łubno. Zadanie Nr 3 - Remont... Mon, 24 Jun 2019 16:12:45 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont drogi powiatowej Nr 1425R Dylągówka – Szklary w km 0+000 do 2+168 w miejscowości Dylągówka, Szklary Mon, 24 Jun 2019 14:41:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...