Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 28 Jan 2022 10:17:23 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska Mon, 10 Jan 2022 11:14:37 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... OGŁOSZENIE Mon, 20 Dec 2021 14:02:39 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I Fri, 19 Nov 2021 08:42:31 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 5 zadań Fri, 22 Oct 2021 13:41:26 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I Mon, 18 Oct 2021 14:34:35 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R w km od 2+400 do 2+460 w miejscowości Trzciana Mon, 18 Oct 2021 14:18:23 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1365R Kamień - Podlesie - Kamień w km od 6+840 do 7+160 w miejscowości Kamień Mon, 20 Sep 2021 14:35:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/64adbe15-4711-466f-b3d5-34a28a8c21da... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka w km od 0+000 do 0+945. Wed, 15 Sep 2021 08:16:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c503d34-cbe0-4098-be57-69c3a566e7a0... Wykaz dróg powiatowych Mon, 13 Sep 2021 14:40:27 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Górna - Trzeboś Dolna w km od 2+570 do 2+957 w miejscowości Trzebuska. Mon, 13 Sep 2021 10:55:39 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/315ce06e-d773-43f9-8f8b-3364f71781b3 ... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 10.09.2021 r. Fri, 10 Sep 2021 09:52:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz - Mogielnica - Boguchwała w km 2+480 do 2+720 w miejscowości Mogielnica. Fri, 10 Sep 2021 09:48:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a59cb11f-3e35-4702-947d-681c8838f1cd ... Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 6 zadań Fri, 03 Sep 2021 15:24:51 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Łaziennej w Dynowie. Wed, 01 Sep 2021 14:15:23 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0cde8ec3-75fd-4aac-bb4f-ffaeafbc08fe ... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 01.09.2021 r. Wed, 01 Sep 2021 09:00:32 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Głogów Małopolski – 3 zadania Mon, 30 Aug 2021 11:02:53 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2793cdac-d7b3-4f7b-ba5c-38e2d3016a96 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych Thu, 19 Aug 2021 11:31:36 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krasne oraz Gminy Dynów – 3 zadania. Thu, 12 Aug 2021 12:05:31 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab29b06e-f0c7-4130-ba65-b37e75744ed7... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Błażowa – 4 zadania. Thu, 12 Aug 2021 12:05:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0692fd1-35c9-4abe-a73b-9ff947444437  ... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 Tue, 20 Jul 2021 12:00:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERENTOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b600b3c7-67cd-4147-8616-0a579e5d40aa ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Lubenia – 2 zadania. Thu, 15 Jul 2021 10:05:15 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/acfd7fbc-4604-4006-afd8-5ad1f027faa0 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 - dostawa materiałów uszorstniających. Fri, 09 Jul 2021 11:06:19 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 -  dostawa materiałów uszorstniających. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO...... Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna w km 15+700 do 16+440 w miejscowości Nienadówka. Mon, 05 Jul 2021 14:31:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24bd9d91-8e5d-4e7a-a609-05330e41c5fb... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 02.07.2021 r. Fri, 02 Jul 2021 12:25:59 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ...