Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 - CZĘŚĆ II Fri, 01 Jul 2022 11:15:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: Zadanie nr 1: dostawa środków chemicznych Zadanie nr 2: dostawa materiałów uszorstniających Mon, 27 Jun 2022 13:16:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/633f3a78-c258-4f74-b929-8747dc83da27 ... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I Mon, 27 Jun 2022 11:33:25 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 22.06.2022 r. Mon, 27 Jun 2022 09:49:55 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1389R Woliczka - droga przez wieś w km od 2+297 do 2+682 w miejscowości Woliczka Mon, 27 Jun 2022 09:43:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/368d0ff7-f02a-40c7-bb75-c6edb4510cb5 ... Informacja Tue, 21 Jun 2022 15:08:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Tue, 21 Jun 2022 15:08:00 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju... Thu, 09 Jun 2022 13:22:29 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc261671-574e-4053-bd23-c24366a4a884... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 10.05.2022 r. Mon, 30 May 2022 12:27:13 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Mon, 30 May 2022 12:26:30 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee9cf38a-aac7-4eb2-b47d-83416e941b89... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna w km od 2+210 do 2+570 w miejscowości Trzebuska Fri, 27 May 2022 09:23:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna – Trzeboś Dolna w km od 2+210 do 2+570 w miejscowości Trzebuska STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/31d31a89-0b44-4160-ab9e-69e61f52f50d... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- cz.II” Mon, 16 May 2022 14:05:48 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Wed, 11 May 2022 11:59:54 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1550b0f2-5225-47c2-a7e6-37cfc695df1a... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Błażowa – z podziałem na 4 zadania Thu, 28 Apr 2022 11:32:38 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia oraz Gminy Boguchwała – zamówienie z podziałem na 3 zadania Fri, 22 Apr 2022 10:39:26 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee1d088d-2f46-4da7-a06f-2eccf777e95b ... Informacja Tue, 12 Apr 2022 09:14:41 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - zamówienie z podziałem na 3 zadania. Tue, 05 Apr 2022 12:31:06 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f73f7ee-b67b-41e9-bc80-b987a7874190 ... Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I Mon, 04 Apr 2022 14:49:59 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w m. Piątkowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1427R oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w m. Futoma w ciągu drogi powiatowej nr 1427R Wed, 23 Mar 2022 12:31:26 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Thu, 24 Feb 2022 08:08:46 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-24 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r. Wed, 23 Feb 2022 12:29:57 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska Mon, 10 Jan 2022 11:14:37 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... OGŁOSZENIE Mon, 20 Dec 2021 14:02:39 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I Fri, 19 Nov 2021 08:42:31 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 5 zadań Fri, 22 Oct 2021 13:41:26 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ...