Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351 Thu, 23 Mar 2023 09:30:21 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-79 ... Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice Tue, 21 Mar 2023 09:44:20 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-79 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik Fri, 10 Mar 2023 09:30:13 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-79 ADRES STRONY INTERENTOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5194c509-b81d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f ... Remont dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 10 Mar 2023 07:21:23 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-79 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-501ec037-b8e4-11ed-9236-36fed59ea7dd ... Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 24 Feb 2023 09:55:00 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-79 ... Informacja Fri, 17 Feb 2023 10:43:29 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 r. Wed, 18 Jan 2023 12:31:13 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Dostawa sukcesywna paliw do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie – zamówienie z podziałem na 4 zadania Mon, 12 Dec 2022 13:41:36 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/18e6c4bd-2961-4f6d-9daf-301a7446de76 ... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 08.12.2022 r. Thu, 08 Dec 2022 12:28:56 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... OGŁOSZENIE Thu, 03 Nov 2022 14:05:08 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-75 ... Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Chmielnik Fri, 21 Oct 2022 12:13:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz Thu, 15 Sep 2022 08:07:07 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych. Wed, 31 Aug 2022 07:51:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Chmielnik, Gminy Sokołów Małopolski oraz Gminy Lubenia - 4 zadania Tue, 30 Aug 2022 15:33:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a92e65ea-67c0-4acc-bae4-2520c662895f... Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg Tue, 23 Aug 2022 13:08:14 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/404c09ac-aa48-4516-a774-8bd5889fafcc ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała oraz Gminy Kamień - 2 zadania. Tue, 23 Aug 2022 12:54:56 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/88d64b6e-5160-4fdd-8e53-c3ff84ebb45f ... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Tue, 23 Aug 2022 09:08:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz Tue, 09 Aug 2022 11:49:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania. Thu, 04 Aug 2022 13:48:26 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f6f3e2f-097e-4c89-8ef7-ebb46f36f4cf ... Wykonanie systemu urządzeń zapobiegających szkodom w miejscowości Niechobrz Tue, 02 Aug 2022 11:42:52 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-76 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych. Thu, 28 Jul 2022 08:37:55 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... Informacja Fri, 22 Jul 2022 11:37:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Ogłoszenie - zmiana numeru konta Fri, 22 Jul 2022 11:25:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-75 ... Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 22 Jul 2022 11:20:46 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-75 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 22 Jul 2022 10:05:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ...