Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl pl-PL Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R relacji Jasionka – Medynia Łańcucka w km od 0+000 do 0+945. Wed, 15 Sep 2021 08:16:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4c503d34-cbe0-4098-be57-69c3a566e7a0... Wykaz dróg powiatowych Mon, 13 Sep 2021 14:40:27 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Górna - Trzeboś Dolna w km od 2+570 do 2+957 w miejscowości Trzebuska. Mon, 13 Sep 2021 10:55:39 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/315ce06e-d773-43f9-8f8b-3364f71781b3 ... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 10.09.2021 r. Fri, 10 Sep 2021 09:52:21 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz - Mogielnica - Boguchwała w km 2+480 do 2+720 w miejscowości Mogielnica. Fri, 10 Sep 2021 09:48:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a59cb11f-3e35-4702-947d-681c8838f1cd ... Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 6 zadań Fri, 03 Sep 2021 15:24:51 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa drogi - wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Łaziennej w Dynowie. Wed, 01 Sep 2021 14:15:23 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0cde8ec3-75fd-4aac-bb4f-ffaeafbc08fe ... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 01.09.2021 r. Wed, 01 Sep 2021 09:00:32 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Głogów Małopolski – 3 zadania Mon, 30 Aug 2021 11:02:53 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2793cdac-d7b3-4f7b-ba5c-38e2d3016a96 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych Thu, 19 Aug 2021 11:31:36 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krasne oraz Gminy Dynów – 3 zadania. Thu, 12 Aug 2021 12:05:31 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab29b06e-f0c7-4130-ba65-b37e75744ed7... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Błażowa – 4 zadania. Thu, 12 Aug 2021 12:05:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0692fd1-35c9-4abe-a73b-9ff947444437  ... Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 Tue, 20 Jul 2021 12:00:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERENTOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b600b3c7-67cd-4147-8616-0a579e5d40aa ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Lubenia – 2 zadania. Thu, 15 Jul 2021 10:05:15 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/acfd7fbc-4604-4006-afd8-5ad1f027faa0 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 - dostawa materiałów uszorstniających. Fri, 09 Jul 2021 11:06:19 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg: zadanie Nr 1 - dostawa środków chemicznych zadanie Nr 2 -  dostawa materiałów uszorstniających. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO...... Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna w km 15+700 do 16+440 w miejscowości Nienadówka. Mon, 05 Jul 2021 14:31:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/24bd9d91-8e5d-4e7a-a609-05330e41c5fb... Zmiana Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 02.07.2021 r. Fri, 02 Jul 2021 12:25:59 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Dynów, gminy Dynów oraz gminy Chmielnik– 3 zadania Thu, 10 Jun 2021 13:23:37 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0c4e1fb-3805-44d3-9a77-e425ccb86ae3... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Wed, 02 Jun 2021 09:27:38 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1af5220a-d20b-48f3-bdde-12a00c893416... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia – 3 zadania. Mon, 31 May 2021 14:22:15 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a5400856-bcca-401e-b3cb-4f730170dd1a... Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I Thu, 13 May 2021 13:34:41 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bd4841b-b4b5-45e8-b4cf-5d49211919e0... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont... Thu, 13 May 2021 12:41:30 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63fc3d2-ff96-4df0-983d-7d425e766eef ... Informacja Mon, 26 Apr 2021 14:05:32 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza – 6 zadań Mon, 26 Apr 2021 13:58:26 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Zagrożenie epidemiologiczne - zmiana w funkcjowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 23 Apr 2021 13:38:37 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ...