XML
Rejestry, ewidencje - składnica akt

  Rejestry, ewidencje - składnica akt

 

Rodzaj rejestru, ewidencji

Rejestr wydanych upoważnień,

Rejestr kontroli zewnętrznych,

Ewidencja delegacji służbowych,

Rejestr korespondencji przychodzącej,

Rejestr korespondencji wychodzącej

Ewidencja badań profilaktycznych,

Ewidencja dróg,

Ewidencja mostów,

Ewidencja środków trwałych,

Ewidencja – odcisku pieczęci.

Ewidencja przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu rzeszowskiego

 

Zasady

udostępniania

Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach udostępniane są na wniosek składany w sekretariacie lub składany z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198).

 

 

 

Nazwa

 Składnica akt 

Podstawa

prowadzenia

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – w celu gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania dokumentów i materiałów wpływających do Zarządu Dróg Powiatowych oraz powstających w związku z działalnością Zarządu Dróg Powiatowych.

Instrukcja archiwalna i wykaz akt został uzgodniony z Archiwum Państwowym w Rzeszowie

 

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2014-02-28
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-02-28 16:04
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-01-27 14:36