XML
Majątek jednostki

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2016 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016

Grupa

Ogółem

0-Grunty

21.204.903,87

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

659.605.391,64

III- kotły i maszyny energetyczne

22.949,90

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

59.514,08

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

214.365,01

VI- Urządzenia techniczne

20.628,50

VII- Środki transportu

786.325,91

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

50.605,19

Razem

682.086.129,28

Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2017-02-28
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-02-28 14:39