XML
Majątek jednostki

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2013 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2013

Grupa

Ogółem

0-Grunty

20.356.358,63

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

597.139.476,69

III- kotły i maszyny energetyczne

16.738,40

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

68.625,27

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

219.902,56

VI- Urządzenia techniczne

9.642,47

VII- Środki transportu

590.427,91

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.856,19

Razem

618.565.473,30

 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2014-02-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2014-02-20 21:12
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-03-24 13:02