XML
Majątek jednostki

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2014 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2014

Grupa

Ogółem

0-Grunty

20.951.759,32

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

611.253.761,56

III- kotły i maszyny energetyczne

16.738,40

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

54.573,08

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

214.729,76

VI- Urządzenia techniczne

6.222,00

VII- Środki transportu

590.427,91

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.856,19

Razem

633.252.513,40

 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2016-03-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-03-24 12:51
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-03-24 13:01