XML
Majątek jednostki

ŚRODKI  TRWAŁE ZA 2015 ROK

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015

Grupa

Ogółem

0-Grunty

21.182.371,37

I- Budynki i lokale

121.445,18

II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi

632.814.927,45

III- kotły i maszyny energetyczne

22.949,90

IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

70.073,08

V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

214.365,01

VI- Urządzenia techniczne

20.628,50

VII- Środki transportu

590.427,91

VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.856,19

Razem

655.080.044,59

 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłBogdan Kobiernik - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych2016-03-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-03-24 12:59
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2016-03-24 13:01