Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-08-17
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-17 13:16
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-17 13:22
Zadanie Nr 1 -
                     
Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka
Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec
w km od 0+391 do 0+931 w miejscowości Trzebownisko
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1372R Wysoka Głogowska – droga przez wieś w km od 0+000 do 0+330 w miejscowości Wysoka Głogowska
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-08-17
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-17 11:20
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-17 11:23
Zadanie Nr 1 -
                     
Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416R
Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 1+880 - 2+200 w miejscowości Tyczyn
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) -  budowa chodnika w km 1+770 do 2+030 w miejscowości Dynów
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - Sielnica w km od 3+200 do 3+430 w miejscowości Pawłokoma
Zadanie Nr 4 -
                    
Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - Sielnica - budowa chodnika w km 8+794 do 8+944 w miejscowości Dylągowa
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-08-16
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-16 13:01
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-16 13:04
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-08-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-13 11:47
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-13 11:49
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-08-13
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-13 11:47
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406R Czudec - Lutoryż - budowa chodnika w km 4+449 do 4+570 w miejscowości Lutoryż
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec - budowa chodnika w km 8+547 do 8+555 i km 9+280 do 9+472 w miejscowości Niechobrz
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 16+420 do 16+670
w miejscowości Nienadówka
Zadanie Nr 4 -
                    
Przebudowa drogi powiatowej nr 1425R Dylągówka - Szklary - budowa chodnika
w  km 0+740 do km 1+060 w miejscowości Szklary
Zadanie Nr 5 -
           
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404R Lubenia - Siedliska - Tyczyn– budowa chodnika w km 9+995 do 10+305 w miejscowości Tyczyn
Zadanie Nr 6 -
           
Przebudowa drogi powiatowej nr 1388R  Trzciana - Nosówka – Zwięczyca - budowa chodnika w km 2+470 do 2+600 w miejscowości Trzciana
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-08-03
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-03 08:22
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-03 08:36
więcej
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2018-08-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-02 08:58
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-09 11:19
więcej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-07-31
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-31 11:12
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-08-09 11:09
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-07-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-18 11:07
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-30 13:53
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km  1+935 do 2+215 w miejscowości Budy Głogowskie
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko
- Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 7+060 do 7+260
w miejscowości Pogwizdów Stary
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 18+920 do 19+220 w miejscowości Białka
Zadanie Nr 4 -
                    
Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 21+065 do 21+210 w miejscowości Błażowa Górna
Zadanie Nr 5 -
           
Przebudowa drogi powiatowej nr 1423R Brzezówka - Makłuczka - Błażowa Dolna
– budowa chodnika w km 3+770 do 4+070 w miejscowości Błażowa Dolna
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-06-22
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-06-22 12:15
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-18 11:49
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia – Połomia – budowa chodnika
w km 0+715 do 1+125 w miejscowości Lubenia
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska Chmielnik – budowa chodnika w km 2+875 do 3+230 w miejscowości Malawa
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1397R Słocina - Malawa – budowa chodnika
w km 2+450 do 2+800 w miejscowości Malawa
Zadanie Nr 4 -
                    
Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec - Blizianka - Sołonka - Straszydle – budowa chodnika w km 8+800 do 8+990 w miejscowości Sołonka
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 10+510 do 10+760 w miejscowości Straszydle
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-06-18
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-06-18 10:17
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-31 08:58
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-06-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-06-15 12:00
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-16 09:10
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405 R Zarzecze – Siedliska, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419 wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie na odcinku od km 1+040 do km 1+500 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-06-15
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-06-15 14:28
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-18 12:43
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 9+440 do 6+620 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa - budowa chodnika w km 5+516 do 5+626 w miejscowości Dąbrowa
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 7+885 do 8+045 w miejscowości Trzciana
Zadanie Nr 4 -
                    
Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 0+000 do 0+530 i w km 4+250 do 4+400
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna – budowa chodnika w km 6+230 do 6+450 w miejscowości Trzebownisko
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-05-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-05-30 13:24
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-06-25 13:50
Remont drogi powiatowej Nr 1375R Stobierna – Medynia Głogowska
 w km  0+480 – 2+510 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-04-24
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-04-24 12:46
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-05-21 14:12
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km od 2+585 do 7+983
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2018-04-20
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-04-20 12:19
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-05-18 08:54
Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych  przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie:
Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy.
Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej.
Zadanie Nr 3 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej.
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-04-03
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-04-03 13:01
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-05-07 09:38
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km 0+000 do 12+560
 
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2018-03-12
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-03-12 13:53
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-07-26 09:49
Remont nawierzchni dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie w latach 2018-2021
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-02-22
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-02-22 14:45
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-03-15 14:39
Roboty remontowe i utrzymaniowe rowów, poboczy i dróg o nawierzchni nieulepszonej na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie w latach 2018-2021
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-02-22
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-02-22 14:18
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-03-15 10:59
Zadanie Nr 1 - Dostawa znaków drogowych.
Zadanie Nr 2 - Dostawa barier wygradzających ruch pieszy i wygrodzeń łańcuchowych.
Zadanie Nr 3 - Dostawa elememtów barier energochłonnych stalowych.
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2018-02-05
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-02-05 12:17
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2018-02-23 08:56
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2017-10-30
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-10-30 13:50
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-12-18 11:24
Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I
Podmiot publikującyPowiat Rzeszowski
WytworzyłJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski2017-10-02
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-10-02 12:50
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-12-15 11:36
Zadanie Nr 1 - Remont drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica – chodnik w km od 8+400 do 8+650 w miejscowości Dylągowa;
Zadanie Nr 2 - Remont drogi powiatowe Nr 1425R Dylągówka – Szklary – chodnik w km od 1+058 do 1+280 w miejscowości Szklary
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2017-09-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-09-08 14:40
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-10-03 08:49
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice – budowa chodnika w km od 7+488 do 7+658 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana – budowa chodnika w km od 9+625 do 9+850 w miejscowości Bratkowice
Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa - budowa chodnika w km 5+645 do 5+855 w miejscowości Dąbrowa
Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 7+230 do 7+370 oraz drogi powiatowej nr 1213R Widełka - Przewrotne - Hucisko – budowa chodnika w km 11+683 do 11+813 w miejscowości Hucisko
Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika w km 16+684 do 17+204 w miejscowości Nienadówka
Zadanie Nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka – Rudna Wielka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś – budowa chodnika w km od 9+400 do 9+690 w miejscowości Zaczernie
Zadanie Nr 7 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) – Sielnica – budowa chodnika w km od 3+832 do 4+550 w miejscowości Pawłokoma
Zadanie Nr 8 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka – Racławówka - budowa chodnika w km 4+120 do 4+206 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska.
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2017-09-06
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-09-06 09:55
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-10-10 12:21
Numer referencyjny: ZDP-5-DZP/373/17/2017
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2017-08-31
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-08-31 13:46
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-09-19 12:32
Numer referencyjny: ZDP-5-DZP/373/18/2017 
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2017-08-31
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-08-31 13:49
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-09-25 11:47
Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski- Raniżów - Głogów Małopolski w km od 27+808 do 31+948
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2017-08-08
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-08-08 09:41
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-09-05 11:58
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie:
Zadanie nr 1 - Obwód Drogowo Mostowy w Babicy
Zadanie nr 2 - Obwód Drogowo Mostowy w Błażowej
Zadanie nr 3 - Obwód Drogowo Mostowy w Wólce Niedźwiedzkiej
Podmiot publikującyZarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
WytworzyłMarek Radion - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie2017-08-04
Publikujący Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-08-04 14:21
Modyfikacja Administrator BIP - Redaktor BIP 2017-10-13 12:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów , tel. (17) 863 61 34 , e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl
Wygenerowano: 19 sierpnia 2018r. 06:14:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.