Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl Remont drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 0+000 do 1+580 w miejscowości Kielnarowa, Borek Stary Fri, 17 Aug 2018 13:22:50 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec w km od 0+391 do 0+931 w miejscowości... Fri, 17 Aug 2018 11:23:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 1+880 - 2+200 w miejscowości Tyczyn Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - budowa chodnika w km 1+770 do 2+030 w miejscowości... Thu, 16 Aug 2018 13:05:04 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca w km od 4+200 do 4+460 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice – budowa... Tue, 14 Aug 2018 10:38:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Zadanie Nr 1 -                       Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca w km od 4+200 do 4+460 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi...... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Mon, 13 Aug 2018 11:50:00 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Mon, 13 Aug 2018 11:49:40 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km od 5+907 do 9+700 Tue, 07 Aug 2018 12:58:13 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436 R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3 + 210,18 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 3+130,00 do km 3+646,00... Tue, 07 Aug 2018 12:57:27 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Rozbudowa drogi powiatowej 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w miejscowości Harta, polegająca na budowie zatoki autobusowej po stronie lewej w km 9+650 wraz z przebudową zatoki autobusowej po stronie prawej w km 9+580 oraz przebudową drogi w km 9+453 – 9+753 wraz z niezbędną... Tue, 07 Aug 2018 12:56:35 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 Tue, 07 Aug 2018 12:55:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371R Głogów Małopolski – Sokołów Małopolski w km od 0+000 do 11+650 Tue, 07 Aug 2018 12:53:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 03 Aug 2018 09:10:14 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406R Czudec - Lutoryż - budowa chodnika w km 4+449 do 4+570 w miejscowości Lutoryż Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec - budowa chodnika w km 8+547 do 8+555 i km 9+280 do 9+472 w miejscowości... Fri, 03 Aug 2018 08:37:15 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec-Łubno w km od 1+550 do 9+420 Thu, 02 Aug 2018 09:07:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec-Łubno w km od 1+550 do 9+420... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Tue, 31 Jul 2018 11:13:40 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Wed, 18 Jul 2018 11:10:51 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km 1+935 do 2+215 w miejscowości Budy Głogowskie Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika... Fri, 22 Jun 2018 12:21:33 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zagospodarowanie poscaleniowe związane z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała, gm. Głogów Młp. – Etap I Fri, 22 Jun 2018 12:21:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia – Połomia – budowa chodnika w km 0+715 do 1+125 w miejscowości Lubenia Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska Chmielnik – budowa chodnika w km 2+875 do 3+230 w miejscowości... Mon, 18 Jun 2018 10:34:37 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1405 R Zarzecze – Siedliska, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w km 1+419 wraz z rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie na odcinku od km 1+040 do km 1+500 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną... Fri, 15 Jun 2018 14:35:45 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Mon, 04 Jun 2018 14:50:28 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-21 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana - budowa chodnika w km 9+440 do 6+620 w miejscowości Bratkowice; Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa - budowa chodnika w km 5+516 do 5+626 w miejscowości Dąbrowa;... Wed, 30 May 2018 13:29:39 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Majątek jednostki Fri, 25 May 2018 08:06:24 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Remont drogi powiatowej Nr 1375R Stobierna – Medynia Głogowska w km 0+480 – 2+510 Tue, 24 Apr 2018 12:51:39 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km od 2+585 do 7+983 Fri, 20 Apr 2018 12:23:36 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...