Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl ZDP-5-DZP/373/PRGiPID/1/2018 Mon, 12 Mar 2018 14:29:10 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/372/3/2018 Thu, 22 Feb 2018 14:48:06 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/372/2/2018 Thu, 22 Feb 2018 14:25:47 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/373/1/2018 Mon, 05 Feb 2018 12:35:58 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Fri, 26 Jan 2018 09:19:36 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km od 1+550 do 9+420 Thu, 25 Jan 2018 12:47:48 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km od 0+000 do 9+020 Thu, 25 Jan 2018 12:45:57 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... ZDP-5-DZP/372/1/2018 Mon, 22 Jan 2018 14:55:06 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... ZDP-5-DZP/373/RPO/2/2017 Mon, 30 Oct 2017 14:01:00 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... UNIEWAŻNIENIE NABORU - na wolne stanowiska urzędnicze. Tue, 10 Oct 2017 13:12:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-21 ... ZDP-5-DZP/373/RPO/1/2017 Mon, 02 Oct 2017 13:44:04 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Wykaz dróg powiatowych Wed, 27 Sep 2017 07:37:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... ZDP-5-DZP/373/20/2017 Fri, 08 Sep 2017 14:40:48 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Petycje wnoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Thu, 07 Sep 2017 13:26:41 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-34 Petycje wnoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia...... ZDP-5-DZP/373/19/2017 Wed, 06 Sep 2017 09:55:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km od 0+000 do 3+690 Thu, 31 Aug 2017 13:49:47 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Thu, 31 Aug 2017 13:46:53 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski- Raniżów - Głogów Małopolski w km od 27+808 do 31+948 Tue, 08 Aug 2017 09:44:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 04 Aug 2017 14:22:38 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Głogów Małopolski - Raniżów – budowa chodnika w km 32+145 do 32+495 w miejscowości Przewrotne Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1391R Iwierrzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów – budowa chodnika w km 5+700 do 6+270 w... Wed, 26 Jul 2017 13:12:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - budowa chodnika w km 1+280 do 1+770 w miejscowości Dynów Fri, 21 Jul 2017 13:46:14 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec - budowa chodnika w km 10+770 do 11+512 w miejscowości Niechobrz Zadanie Nr 2-Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec - budowa chodnika w km 11+512 do 12+186 w miejscowości Niechobrz... Wed, 19 Jul 2017 12:35:55 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Fri, 14 Jul 2017 11:16:57 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont drogi powiatowej Nr 1415R Tyczyn – Hermanowa - Straszydle w km 0+000-9+171 w miejscowości Tyczyn, Hermanowa, Straszydle Mon, 10 Jul 2017 14:11:17 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa – budowa chodnika w km 1+630 do 1+880 w miejscowości Tyczyn; Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w miejscowości Łąka w km 4+340 do 4+820;... Thu, 06 Jul 2017 12:29:58 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...