Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl Majątek jednostki Fri, 25 May 2018 08:06:24 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Fri, 25 May 2018 08:00:45 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Remont drogi powiatowej Nr 1375R Stobierna – Medynia Głogowska w km 0+480 – 2+510 Tue, 24 Apr 2018 12:51:39 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km od 2+585 do 7+983 Fri, 20 Apr 2018 12:23:36 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407R Niechobrz- Mogielnica- Boguchwała w km od 0+000 - do 7+230 Thu, 05 Apr 2018 14:10:24 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398R Rzeszów- Św.Rocha- Chmielnik od km 4+075 do km 4+525 i od km 5+745 do km 6+800 Thu, 05 Apr 2018 14:10:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384R Terliczka- Łąka- Strażów w km od 2+670 do 9+355 Thu, 05 Apr 2018 14:09:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie - ZDP-5-DZP/373/4/2018 Tue, 03 Apr 2018 13:08:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/373/PRGiPID/1/2018 Mon, 12 Mar 2018 14:29:10 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/372/3/2018 Thu, 22 Feb 2018 14:48:06 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/372/2/2018 Thu, 22 Feb 2018 14:25:47 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... ZDP-5-DZP/373/1/2018 Mon, 05 Feb 2018 12:35:58 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Fri, 26 Jan 2018 09:19:36 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km od 1+550 do 9+420 Thu, 25 Jan 2018 12:47:48 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km od 0+000 do 9+020 Thu, 25 Jan 2018 12:45:57 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... ZDP-5-DZP/372/1/2018 Mon, 22 Jan 2018 14:55:06 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... ZDP-5-DZP/373/RPO/2/2017 Mon, 30 Oct 2017 14:01:00 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... UNIEWAŻNIENIE NABORU - na wolne stanowiska urzędnicze. Tue, 10 Oct 2017 13:12:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-21 ... ZDP-5-DZP/373/RPO/1/2017 Mon, 02 Oct 2017 13:44:04 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Wykaz dróg powiatowych Wed, 27 Sep 2017 07:37:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... ZDP-5-DZP/373/20/2017 Fri, 08 Sep 2017 14:40:48 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Petycje wnoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Thu, 07 Sep 2017 13:26:41 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-34 Petycje wnoszone do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie lp. Data złożenia petycji Przedmiot petycji Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje Skan petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Przebieg postępowania Informacja o sposobie załatwienia...... ZDP-5-DZP/373/19/2017 Wed, 06 Sep 2017 09:55:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km od 0+000 do 3+690 Thu, 31 Aug 2017 13:49:47 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Thu, 31 Aug 2017 13:46:53 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...