Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów w km 12+900 do 12+940 w miejscowości Nosówka Wed, 10 Oct 2018 12:50:19 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna - budowa chodnika w km 0+130 do 0+245 w miejscowości Trzebownisko Tue, 09 Oct 2018 12:29:14 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne Wed, 26 Sep 2018 10:12:49 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z... Thu, 06 Sep 2018 14:15:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 0+920 - 1+071,5 w miejscowości Tyczyn Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna w km 7+570 do 8+007 w... Mon, 03 Sep 2018 17:20:24 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice – Miłocin w km 13+675 do 13+800 w miejscowości... Mon, 03 Sep 2018 17:02:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Mon, 27 Aug 2018 12:46:09 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka w km od 1+060 do 8+670 Mon, 20 Aug 2018 14:55:18 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Zaczernie, w ciągu drogi powiatowej Nr 1378R Zaczernie-Trzebownisko, w km 0+479 Mon, 20 Aug 2018 14:23:17 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Mon, 20 Aug 2018 07:55:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Remont drogi powiatowej Nr 1417R od drogi Nr 1416R – Borek Stary w km 0+000 do 1+580 w miejscowości Kielnarowa, Borek Stary Fri, 17 Aug 2018 13:22:50 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1383R Trzebownisko - Łąka - Łukawiec – budowa chodnika w km 4+110 do 4+250 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1383R Trzebownisko – Łąka – Łukawiec w km od 0+391 do 0+931 w miejscowości... Fri, 17 Aug 2018 11:23:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 1+880 - 2+200 w miejscowości Tyczyn Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1432R Dynów (ul. Bartkówka) - budowa chodnika w km 1+770 do 2+030 w miejscowości... Thu, 16 Aug 2018 13:05:04 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca w km od 4+200 do 4+460 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl – Klęczany – Bratkowice – budowa... Tue, 14 Aug 2018 10:38:10 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Zadanie Nr 1 -                       Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca w km od 4+200 do 4+460 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi...... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Mon, 13 Aug 2018 11:49:40 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km od 5+907 do 9+700 Tue, 07 Aug 2018 12:58:13 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436 R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3 + 210,18 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 3+130,00 do km 3+646,00... Tue, 07 Aug 2018 12:57:27 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Rozbudowa drogi powiatowej 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w miejscowości Harta, polegająca na budowie zatoki autobusowej po stronie lewej w km 9+650 wraz z przebudową zatoki autobusowej po stronie prawej w km 9+580 oraz przebudową drogi w km 9+453 – 9+753 wraz z niezbędną... Tue, 07 Aug 2018 12:56:35 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 Tue, 07 Aug 2018 12:55:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371R Głogów Małopolski – Sokołów Małopolski w km od 0+000 do 11+650 Tue, 07 Aug 2018 12:53:02 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1406R Czudec - Lutoryż - budowa chodnika w km 4+449 do 4+570 w miejscowości Lutoryż Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1409R Zwięczyca - Niechobrz - Czudec - budowa chodnika w km 8+547 do 8+555 i km 9+280 do 9+472 w miejscowości... Fri, 03 Aug 2018 08:37:15 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec-Łubno w km od 1+550 do 9+420 Thu, 02 Aug 2018 09:07:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec-Łubno w km od 1+550 do 9+420... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Tue, 31 Jul 2018 11:13:40 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Wed, 18 Jul 2018 11:10:51 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w km 1+935 do 2+215 w miejscowości Budy Głogowskie Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1217R Kłapówka - Pogwizdów Stary - Hucisko - Nienadówka - Trzeboś Górna – budowa chodnika... Fri, 22 Jun 2018 12:21:33 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...