Wiadomości http://zdp.rzeszow.pl Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1384R Terliczka – Łąka – Strażów w km od 2+280 do 2+745 w miejscowości Łąka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia - Błażowa– budowa chodnika w km 10+805 do 11+120 w... Tue, 13 Aug 2019 12:08:32 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zagospodarowanie poscaleniowe związane z budową autostrady A-4 w miejscowości Rudna Mała, gm. Głogów Młp. – Etap II Wed, 31 Jul 2019 14:55:33 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411 Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 19+320 do 19+425 w miejscowości Białka Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 16+380 do 16+480 w miejscowości Lecka... Fri, 19 Jul 2019 12:06:05 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 R Przybyszówka – Rudna Mała – Zaczernie – Nowa Wieś w km 4+010 do 4+330 w miejscowości Rudna Mała. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381R Budy Głogowskie – Mrowla – budowa chodnika w... Wed, 17 Jul 2019 10:23:52 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Zadanie Nr 1 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km 2+701 w miejscowości Łubno. Zadanie Nr 2 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w km 6+063 w miejscowości Łubno. Zadanie Nr 3 - Remont... Mon, 24 Jun 2019 16:12:45 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont drogi powiatowej Nr 1425R Dylągówka – Szklary w km 0+000 do 2+168 w miejscowości Dylągówka, Szklary Mon, 24 Jun 2019 14:41:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Majątek jednostki Thu, 09 May 2019 08:42:16 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego Tue, 07 May 2019 11:54:42 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych Tue, 23 Apr 2019 13:32:12 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Wed, 10 Apr 2019 12:43:51 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Thu, 21 Mar 2019 14:28:44 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km od 5+145 do 12+560 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Thu, 21 Mar 2019 14:23:37 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Fri, 01 Mar 2019 11:19:29 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. Wed, 06 Feb 2019 08:44:13 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-37 ... Dostawa środków chemicznych i materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg Thu, 10 Jan 2019 12:35:44 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I Fri, 16 Nov 2018 12:57:55 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną... Wed, 31 Oct 2018 09:56:18 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki - Grzegorzówka w km od 0+000 do 7+837 Wed, 31 Oct 2018 09:55:11 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka - Zwięczyca w km od 0+000 do 13+280 Wed, 31 Oct 2018 09:54:32 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski w km od 27+808 do 37+702 Wed, 31 Oct 2018 09:53:49 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km od 0+000 do 4+910 Wed, 31 Oct 2018 09:52:44 +0100 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1391R Iwierzyce - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów w km 12+900 do 12+940 w miejscowości Nosówka Wed, 10 Oct 2018 12:50:19 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1382R Rzeszów - Trzebownisko - Łukawiec - Czarna - budowa chodnika w km 0+130 do 0+245 w miejscowości Trzebownisko Tue, 09 Oct 2018 12:29:14 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne Wed, 26 Sep 2018 10:12:49 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25 ... Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z... Thu, 06 Sep 2018 14:15:34 +0200 http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ...